KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMESİNDE SON TEKNOLOJİ!

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA MERKEZDE KURULAN “64 KESİT MULTIDEDEKTÖR BT” İLE KALP ANJİOGRAFİSİ 8 SANİYEDE YAPILABİLİYOR.

Koroner arter hastalıkları batı toplumlarında ölüme yol açan hastalıkların en başta gelen nedenidir. Bu sebeple koroner hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önemli. Risk faktörleri arasında sigara, hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, şişmanlık ve genetik faktörler sayılabilir. Günümüzde erken tanının önemini vurgulayan uzmanlar Bu cihaz sayesinde erken tanı şansının çok yüksek olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda medikal görüntülemede olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 64 BT Multidedektör BT koroner arter görüntülemesinde yeni bir sayfa açtı.

Sema Hastanesi Radyoloji Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Kamran Mahmutyazıcıoğlu 64 multidedektör bilgisayarlı tomografi ile kalp krizi riskinin erken teşhis edilebildiğini ifade etti. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ailevi kalp öyküsü, kolesterol şikâyeti olan, ancak hastalık riski düşük ve ya orta düzeyde hastalığı olan hastalarda bu yöntemin tercih edilebileceğini belirten Mahmutyazıcıoğlu, bu yöntemle anjiyonun 8–10 sn’de yapıldığını vurguladı.

64 kesit MDBT cihazının birçok avantajını ise şöyle sıralıyor Doç Dr. Kamran Mahmutyazıcıoğlu; “en önemli avantajı, BT inceleme sürelerinin kısalmasıdır. Tüm vücut görüntülemesinin 20 sn gibi çok kısa bir süre sürmesi; sabit duramayan yoğun bakım hastaları, düşkün hastalar, travma hastaları, ve küçük çocuklarda harekete bağlı görüntü bozulmasını engelleyerek görüntü kalitesini arttırmaktadır.”dedi. 64 kesitli MDBT cihazlarının 4, 8 veya 16 detektörlü sistemlere oranla çok önemli avantajlarından bir diğeri de hastaların aldığı radyasyon dozunun bu sistemde daha az olduğunu belirten Mahmutyazıcıoğlu, hastanın vücut şekline uygun radyasyon gönderen bir program sayesinde hastanın aldığı radyasyon dozunun azaldığını, bu durumun özellikle çocuklar için önemli bir avantaj oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Koroner hastalıkların tanısı “Multidedektör BT” teknolojisi ile artık noninvaziv olarak yapılabildiğini söyleyen Kamran Mahmutyazıcıoğlu “Multidedektör BT” ile koroner anjiyografi hiçbir ön laboratuar hazırlığı gerektirmeden, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutması süresi olan 10 saniye içinde yapılabildiğini, klasik anjiyografiye göre daha ucuz, daha kolay ve daha hızlı bir yöntem olup tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalktığını belirtti.

64 BT ile tüm toraks 10 saniye gibi kısa bir sürede, 1 milimetrenin de altındaki ince kesitlerle taranabiliyor. Böylece akciğer parankim hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken ve kesin tanısı mümkün olabiliyor. Bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabiliniyor.

Üç boyutlu inceleme ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde hastalar için son derece sıkıntılı olabilen endoskopik tetkikler (bronkoskopi, kolonoskopi, vb.) hiçbir girişimde bulunmadan rutin inceleme kapsamında sanal ortamda 64 multidedektör BT cihazı ile yapılabiliyor.