KORONER ARTER HASTALIĞI ARAŞTIRMA SONUÇLARI ACIKLANDI

Amerika’daki The Cleveland Clinic Foundation’ın Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Türk doktor İlke Sipahi dünya tıp tarihinde önemli bir değişikliğe yol açacak araştırmaya imza attı.

Kalbi besleyen damarların tıkanıklığı-sertliği anlamına gelen koroner arter hastalığı için çok önemli bir risk faktörü olan hipertansiyon (yüksek tansiyon), ülkemizde yaklaşık 15 milyon, dünyada da 1 milyar insanı etkileyen büyük bir sağlık sorunu.

The Cleveland Clinic Foundation’ın Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Dr. İlke Sipahi’nin koroner arter hastalığını kontrol altında tutmak için ulaşılması gereken ideal kan basıncı seviyesini tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları bu bağlamda son derece önemli.

Araştırmanın sonuçları, koroner arter hastalığını kontrol altına almak için ulaşılması gereken ideal kan basıncı seviyesinin, hipertansiyon tedavi kılavuzlarında önerilen sistolik kan basıncının (büyük tansiyonun) 140, diastolik kan basıncının (küçük tansiyonun) 90 milimetre cıvanın altında tutulmasının aksine, 120/80’in altında tutulması gerektiğini gözler önüne serdi.

Araştırma için, koroner damarlarındaki tıkanıklık miktari damariçi ultrason ile ölçülen 274 hasta, 2 yıl süreyle takip edildi. Dr. İlke Sipahi, araştırmanın çarpıcı sonuçlarına yönelik şunları söyledi:

“Takip süresi boyunca hastaların tansiyonlarını düzenli olarak ölçtük. 2 yıllık takip süreci sonunda ultrason incelemesini tekrar ettik ve her hastanın damar tıkanıklığındaki ilerleme hızını tespit ettik. Çalışmanın sonunda gördük ki, ortalama sistolik kan basıncı 140’ın veya diastolik kan basıncı 90’ın üzerinde olan hastalarda koroner arter hastalığı çok belirgin bir şekilde ilerlemekteydi.

Bulgularımıza göre, mevcut hipertansiyon tedavi kılavuzlarında önerilen 140/90’nın altına ulaşma hedefi de idealden uzaktı. Araştırmamızın sonuçları gösterdi ki, daha düşük kan basıncı seviyelerinde (tercihen 120/80’in altı) koroner damar hastalığı daha iyi kontrol altında tutulmakta ve hatta birçok hastada gerileyebilmektedir. Dolayısıyla, koroner hastalığı olan kişilerin, örneğin kalp krizi geçirmiş, bay-pas ameliyatı olmuş veya damarlarına balon-stent ile müdahale edilmiş hastaların kan basıncı seviyelerinin, yaşam tarzı değişiklikleri (az tuzlu diyet, egzersiz) veya daha yoğun tansiyon ilacı tedavileriyle alışageldiğimizden daha etkili bir şekilde düşürülmesinde büyük fayda göreceklerini düşünüyorum.”

Dr. İlke Sipahi’nin konuyla ilgili makalesi Journal of American College of Cardiology Dergisi’nin 15 Ağustos 2006 sayısında yayımlandı.