Genel SağlıkHABERLER

KOKLEAR İMPLANT: “BİYONİK KULAK”

Koklear implantların çocuklardaki uygulama yaşı ne kadar erken olursa sonuçlar da o kadar iyi olmaktadır. Journal of the American Medical Association’ın 2010 Nisan sayısında yayınlanan son çalışmasında, 18 aylıktan daha önce koklear implant uygulanmış olan çocukların gerek işitme gerekse konuşmada, cihazı sonraki yaşlarda takan yaşıtlarından daha hızlı ilerleme gösterdikleri, sesleri ve müzik notalarını daha iyi anlayabildikleri ortaya cıkarılmıştır.

KOKLEAR İMPLANT NEDİR?

“Biyonik Kulak’’ olarak da bilinen koklear implant klasik işitme cihazları gibi sadece gelen sesin volümünü artırarak işitmeye yardımcı olmaz. Çok daha farklı bir teknoloji ile çalışır. Koklear implant kulaktaki hasarlı bölgeyi atlar ve işitme sinirini direkt uyarır. Bu implantlar işitme siniri tarafından beyne gönderilen sinyalleri genişletirler ve beyin de sinyalleri ses olarak algılar. Bu küçük elektronik aletlerin kulak arkasına yerleştirilen dış ve cerrahi olarak yerleştirilen cilt altı parçaları mevcuttur.

Dr. John Niparko(Baltimore Johns Hopkins KBB-Baş Boyun Cerrahisi Departman Başkanı), koklear implantla ilgili şunları söyledi: “Erken başlayan sağırlık, sıkça rastladığımız bir çocukluk çağı özürüdür. Teknolojiyi kullanırken uygulanan stratejik davranışlar derin pozitif etkiler yaratabilir.’’

Dr. Niperko “işitme kaybı, çocuğun öğrenme, konuşma ve diğer insanların neler söylediklerini anlama konularındaki kabiliyetlerini önemli ölçüde kısıtlar.’’ demektedir. “Çocuklar yaşamlarının ilk 6 ve 12 aylık süreçleri içinde normal olarak konuşma seslerinin anlamlarını ayırdetmeye başlarlar. Ancak bir çocukta işitme kaybı varsa ve konuşma seslerinin tüm frekanslarını duyamıyorsa konuşma, öğrenme ve düşüncelerini aktarma eylemleri kısıtlanır.”

Yapılan bu yeni çalışmada 6 aylık ve 5 yaş arası 188 çocuk koklear implant uygulamasını takiben 3 yıl süre ile izlenmiş ve normal işitmeli 97 çocuk ile karşılaştırılmışlardır. Çalışma 18 aylıktan daha önce implant uygulanmış çocukların kabilyetlerinin, normal işiten çocuklara çok yaklaştığını göstermiştir. 3 yaşın üzerinde implant uygulanan çocuklarda ise aynı yaşta normal işitmeye sahip çocuklarla olan farklılığın sürmekte olduğu görülmüştür. “İmplantsız geçen her yıl için dil gelişimi daha da yetersiz olacaktır.’’ demektedir Dr. Niparko ve arkadaşları. Koklear implantı erken kullanmaya başlayan ve implant eğitimlerini de iyi alan çocuklar erken ilerleme gösterirler. Öğrenme anlama ve konuşmada yaşıtlarına daha yaklaşırlar. Eğitim ve sevgi ile desteklemek de bu sürecin birer parçasıdır.”

Stanford Üniversitesi Pediatrik Koklear İmplant Bölümü’nden Dr.W Chang “Eğer her iki kulakta ciddi işitme kaybı olan bir çocuğunuz varsa ne kadar erken implant uygulanırsa o kadar yaşıtlarının konuşma ve anlama kabiliyetlerini yakalayabilecektir.’’ demektedir. Dr.Chang’a göre koklear implantlardan herkes fayda görebilir. Ancak küçük çocuklara yapılan uygulamalarda elde edilen sonuçlar çok daha başarılıdır. Önemli olan erken teşhistir. Erken teşhis ve koklear implant değerlendirmesinin konuşma patoloğu, odyolog, çocuk psikiatristi ve cerrahtan oluşan bir ekip ile zamanında yapılması gereklidir.

Amerikan Hastanesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü
Dr. Hilal Bankeroğlu