KIZILAY, KIZILHAÇ AIDS E KARŞI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından yayınlanan ortak bildiride, kampanyanın dünyada hızla yayılan AIDS hastalığı konusunda kamuoyunu bilgilendirme, hastalığın yayılmasını önleme, bireylerin teste tabi tutulma konusundaki istekliliklerini artırma ve hastalara yeterli tedavi olanakları sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Türkiye’de HIV/AIDS hastalarına sağlık bakımı sağlamak üzere önlemler alındığının da kaydedildiği bildiride, “Etkili ve kapsamlı önleyici tedbirler alınmadığı takdirde, HIV/AIDS’in ülke için ciddi bir tehdit oluşturabileceği bir gerçektir” denildi.