Genel SağlıkHABERLER

KAS VE EKLEM AĞRILARI AVRUPA EKONOMİLERİNE YILDA 240 MİLYAR €’YA MAL OLUYOR

Yeni araştırma, kas-iskelet sistemi hastalıklarının (KİSH’ler) diğer herhangi bir sağlık koşuluna oranla daha fazla hasta olarak geçirilen günden sorumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Yapılan yeni bir araştırma, kas-iskelet sistemi hastalıklarının (KİSH’ler), Avrupa Birliği’nde, hastalık nedeniyle işten alınan izinlerin yaklaşık yarısından (%49) ve kalıcı iş göremezliğin ise %60’ından sorumlu olduğunu ortaya koydu. Kas ve eklem ağrısından kaynaklanan sağlık sorunlarının bunun gibi sosyo-ekonomik sonuçları, Avrupa toplumu için 240 milyar €’luk tahmini bir maliyete neden oluyor.1

İngiltere merkezli bir araştırma kuruluşu olan The Work Foundation tarafından 25 Avrupa ülkesinde, yürütülen bu çığır açan araştırma, – yaklaşık 40 milyonu çalışan olan – 100 milyon Avrupalı’nın kronik kas-iskelet sistemi ağrısı yaşadığını ve bu kişilerin %40 kadarının, durumları nedeniyle çalışmayı bırakmak zorunda kaldıklarını gösteriyor.

The Work Foundation’ın İdari Müdürü Stephen Bevan, “KİSH’ler açıkça AB’nin işgücü üzerinde açıkça ciddi bir olumsuz etki yaratıyor; bu hastalıklar milyonlarca kayıp iş gününden sorumlu, sadece İngiltere’de kayıp iş günü sayısı 9.5 milyon gün” diyor ve ekliyor: “Avrupa artık küresel ekonomik durgunluktan kurtulma mücadelesi verirken, politikacıların ele alması gereken bir konu da, genellikle çok ağrılı bu tür sağlık koşulları nedeniyle işletmelerdeki işgücü verimliliğinin, nasıl düştüğü olmalıdır.”

Erken müdahale fark yaratıyor

Avrupa’yı kapsayan bu araştırma, KİSH’lerin erken teşhisi ve bu hastalıklara erken müdahalenin, devletlerin sağlık ve işgöremezlik bütçelerinin yükünü hafiflettiğini ve Avrupa vatandaşlarının yaşam kalitesini – ve çalışanların performansını – ölçülebilir düzeyde iyileştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Fit for Work raporu, genel olarak hastalıkların özel olarak ise KİSH’lerin tedavi maliyet etkinliğini değerlendirmek için, yeni ve daha kapsamlı bir yöntem öneriyor.Bu yöntem tıbbi giderlerin maliyetine ek olarak iş verimliliği gibi daha geniş sosyoekonomik etmenleri de KİSH’lerin ve diğer kronik hastalıkların tedavisine yönelik maddi ve tıbbi değerlendirmeye dahil ediyor. Rapor, bu yaklaşımın; tanı, koruyucu tedavi ve tedavinin maliyet ve faydalarını daha bütüncül ve daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi sağlayacağını ileri sürüyor.

The Work Foundation’ın kıdemli araştırmacısı Tatiana Quadrello, “Fit for Work araştırması, erken müdahalenin, KİSH’si olan kişilerin iş başında kalabilmesini sağlamanın kilit faktörü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bize, hükümetlerin ve sağlık profesyonellerinin müdahale politikalarını ele alırken bunu göz önünde bulundurmayı teşvik edecek bir “erken müdahale getirisi”ni hesaplamaya yönelik bir başlangıç noktası sağlıyor” diye konuşuyor.

Fit for Work araştırması, ayrıca kas-iskelet sistemi hastalığı olup da çalışabilen kişilerin, gerek sağlık açısından gerek sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan faydalar elde edebileceğini de gösterdi. EULAR-PARE¨’nin Eski Başkan Yardımcısı Maarten de Wit’e göre, “İş yerinde destek gören KİSH’li çalışanlar, daha verimli çalışıyor ve işletmeler için bir yatırım getirisi teşkil ediyor. Ayrıca çalışmak ve yuva kurmak insanların değerlilik algısını artırıyor ve dolayısıyla onları daha mutlu ve daha verimli hale getirerek hayata daha bağlı bireylere dönüştürüyor.“