Genel SağlıkHABERLER

KAN BULMAK DAHA KOLAY OLACAK

TBMM ye kan ihtiyacının karşılanması için bir tasarı sunuldu. Sunulan bu tasarının amacı kan bileşenleri ve ürünleri kurulu yani kan bankaları oluşturarak, ürünlerin temininde karşılıksız ve gönüllü bağış sistemini gerçekleştirmek.

Ürünlerin alınması, kaydı, analizi, işlenmesi, depolanması, kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve kullanımını ilgilendiren kan bağışı, kan bağışçısı, hazırlayan kuruluş, kullanım yeri ve alıcı ile ilgili bütün veriler, yazılı veya elektronik ortamda kaydedilerek 30 yıl süreyle saklanacak.