Genel SağlıkHABERLER

KALP KRİZİ RİSKİNİZİ TEST EDİN

Kalp krizi geçirme riskim var mı? Kalp hastalıkları açısından risk faktörleri nelerdir? Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Dr. Sinan Özbayrakçı, kalp krizi riski taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için kısa bir test öneriyor.

Kalp krizi nedir: Kriz denilince kalbi besleyen damarların (koroner arterler) daralması, tıkanması sonucu kalp kasında o bölgede oluşan kalıcı veya geçici hasar akla gelir.

Kalbinizin önümüzdeki yıllarda kriz olasılığı nedir: Şu soruları yanıtlamak gerekir:

1-Yaşınız 45(erkek) veya 55(kadın) üstünde mi?

2 Birinci dereceden akrabalarda kalp krizi var mı?

3-Sigara içiyor musunuz?

4-Şeker hastalığınız var mı?

5-Kolesterol düzeyleriniz(total kolesterol 200mg/dl,LDL 130mg/dl)yüksek mi?

6-İyi kolesterol(HDL) düzeyiniz 40mg/dl nin altında mı?

7-Yüksek tansiyonunuz(140/90mm/hg ve üzerinde) var mı?

Bu soruların en az iki veya daha fazlasına evet diyorsanız ve bugüne kadar kriz geçirmemişseniz önümüzdeki on yıl içinde kalp krizi olasılığı %20’ye yaklaşmaktadır.

Kalp krizi olasılığının artabileceğini gösteren diğer bulgular nedir?

1-Kanda hs-CRP yüksekliği

2-Homosistein yüksekliği

3-Lp(a) yüksekliği

4-Genetik bozukluklar

5-Özellikle bel çevresinin arttığı şişmanlıklar

6-Hareketsiz yaşam tarzı

7-Aşırı stres

Nasıl önlenir?

1-Öncelikle nasıl bir yaşam istediğinize karar vermelisiniz.

2-Ya hep ya hiç kuralı gerekli olmayabilir.

3-Değiştirilebilir risk faktörlerini içtenlikle değerlendirip size en uygun olandan başlayabilirsiniz(Sigara, tansiyon, şeker, kolesterol, fazla kilo, hareketsizlik, yaşam şekli vs.)

4-Öncelikle içinde bulunduğunuz risk sınıfını bir kardiyoloji uzmanına başvurarak belirleyiniz.Bundan sonraki adımlar daha bilinçli olacak, belki de gereksiz kısıtlamalara gitmeyeceksiniz.

5- Herşey yoluna girmeye başladığında kendinize özgü bazı zararsız değişiklikler yapabilirsiniz.

Amerikan Hastanesi
Kardiyoloji Bölümü
Dr. Sinan Özbayrakçı