Genel SağlıkHABERLER

KADINLARIN ÇOĞU KENDİNİ GENELLİKLE GERGİN HİSSEDİYOR

Kadınların yarıya yakının kendini kendini genellikle gergin, stresli ve sinirli hissediyor

Uzmanlar, ekonomik krizle birlikte yaşam koşullarının giderek güçleşmesinin, kalabalık kent yapısının, trafikte yaşanan sorunların insanları daha sinirli ve gergin hale getirdiğine dikkat çekiyor.

A&G Araştırma Şirketi’nin Türkiye nüfusunu temsil eden (kır-kent-büyükşehir) genelinde 21 ilde 102 mahalle ve köyde 18 yaş üstü 1836 kişi ile yaptığı çalışma da bu tespiti doğruladı. Araştırmaya katılanlara, “Kendinizi genellikle ne kadar sıklıkta gergin, stresli veya sinir hissediyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

İlki 2000 yılında yapılan araştırmanın ikincisi bu yıl gerçekleşti. 2000 yılında toplumun yüzde 32.5’i her zaman sinirli, stresli ve gergin olduklarını dile getirirken bu oran bu yıl yüzde 38.7’ye yükseldi.

Araştırmaya katılanlar arasında cinsiyet ayrımı incelendiğinde kadınların neredeyse yarıya yakınının kendilerini sürekli gergin, sinirli ve stresli hissettiklerini belirtti. Kadınların yüzde 40.8’si “kendimi sürekli sinirli, stresli ve gergin hissediyorum” derken bu oran erkeklerde 36.7 olarak gerçekleşti.

Yaş grupları incelendiğinde en sinirli ve gergin grubun 28-43 aralığındaki orta yaş grubu olduğu ortaya çıktı. Medeni durum itibariyle araştırma incelendiğinde ise, “Bekarlık sultanlıktır” sözünün toplumda geçerliliğini koruduğu ortaya çıktı. Boşanmış olanların yüzde 50’si, evli olanların yüzde 39’u, bekar olanların ise yüzde 34.2’si kendini sürekli gergin, sinirli ve stresli hissettiğini söyledi. Öte yandan eğitim düzeyi yükseldikçe gerginliğin de azaldığı belirlendi. Sinirli ve gergin olmanın gelirle doğrudan ilgisinin olmadığı da araştırmayla tespit edildi.

Araştırma sonuçları ayrıca kalabalık kentlerin yaşamının ve zor şartlarının insanları çıldırttığını, daha gergin ve sinirli yaptığını gözler önüne serdi. Çünkü, Büyükşehirde yaşayanların yüzde 46.7’si, kentlerde yaşayanların 39.6’sı, kırda yaşayanların ise 32.1’i kendilerini sürekli gergin, stresli ve sinirli hissettiklerini dile getirdi.