Genel SağlıkHABERLER

KABIZLIK VE HEMOROİD İLİŞKİSİ

Hemoroid ya da diğer adıyla Basur, anal kanalda dışkı kontrolüne yardımcı olan damarsal yapılardır. Bu yapılar şiştiği veya iltihaplandığı durumda hemoroid oluşur.

“Kabızlık durumunda aşırı ıkınmalar gerçekleşir. Dışkının kuru olması hemoroidi tetikler. Uzun süreli kabızlık mutlaka önlem alınması gereken bir durumdur.”
Hemoroid’i Umursamamak Olmaz
Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, rektumda ya da kalın bağırsakta tümör olmadığından emin olmaktır.
Kişide kanama varsa ve süreklilik gösteriyorsa mutlaka hekime muayene olmalıdır.
Kalın Barsak Kanseri en üst sıralarda görülen kanser türlerindendir. öte yandan, tanısı kolonoskopi ile kolaylıkla konulabilir.
Hemoroid hastalığı bulunan 30 yaş üstü hastalarda, kolonoskopik tetkik yapılması gerekir.
Hiçbir şikâyeti olmayan 50 yaş üstü kişiler ise, düzenli olarak kolonoskopik tetkik yaptırmalıdır.