Genel SağlıkHABERLER

İLERİ YAŞTA KALP SAĞLIĞI İHMALE GELMEZ

18-24 Mart Haftası Dünya Yaşlılar Haftası olarak kutlanıyor. İleriki yaşlar hayatın çok özel dönemi olmasına rağmen hastalıklara yakalanma riskinin de çok yüksek olduğu bir dönem. Yaşlıların özellikle kalp sağlığıyla ilgili çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. İleri yaştakilerin inme, kalp krizi gibi kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu söyleyen Liv HOSPITAL Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yelda Tayyareci, “İleri yaş ardaki kişilerde kalp damar hastalığı riski daha fazla ve daha ölümcül olabilir. Bu nedenle bu yaş grubundaki kişilerde koruyucu ve önleyici tedavilerin verilmesi, bu kişilerin ihmal edilmemesi gerekir. Kan basıncı ölçümünün doktor kontrolünde yapılması, kolesterol düzeyi normal de olsa 5 yılda bir düzenli ölçüm yapılması gerekir” diyor.

75 yaş üzerinde kalp sağlığı ihmal ediliyor

İnme, kalp krizi ve kalp yetersizliği gibi kardiyovasküler hastalıklar günümüzde tüm dünyadaki ölümler içerisinde birinci sırada yer aldığını vurgulayan Doç. Dr. Yelda Tayyareci “Araştırmalar sadece 40-74 yaş grubundaki kişilere odaklanarak, kalp damar hastalıklarından korunmada, kan basıncı ve kolesterol düşürücü ilaçların güvenilir ve etkin olduklarını vurguluyor ancak 75 yaş ve üzerindekiler sıklıkla ihmal ediliyor. Halbuki ileri yaş grubunda ki kişilerde kalp damar hastalıklarından korunma sağlıklı ve uzun bir ömür için oldukça önemlidir” diyor.

85 yaşından sonra reçete sayısı düşüyor

İnme ve kalp krizi gibi kalp damar hastalıkları ileri yaşlarda daha sık ortaya çıkmasına rağmen bu yaş grubundakilerin daha az koruyucu tedavi aldıklarını söyleyen Doç. Dr. Yelda Tayyareci sözlerine şöyle devam ediyor: “İngiltere’de yapılan bir çalışmada, 40 yaş üstü kişilerde hipertansiyon ve kolesterol düşürücü ilaçların reçetelenme oranları, hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı açısından incelenmiş. Sonunda hipertansiyon ilaçlarının reçetelenmesinin, her 5 yaş artışta arttığı, ancak bu oranın 85 yaşından sonra önemli oranda azaldığını göstermiştir. Kadınlarda erkeklere oranla yüzde 10 oranında daha çok antihipertansif ilaç kullanımı olduğu belirlenmiş. Statin reçetelenmesi de benzer şeklide 40 yaş üstünde her 5 yaşlık artışta, daha fazla reçete edilirken, 75 yaştan sonra daha az reçete edildiği gösterilmiş” diyor.

Koruyucu ve önleyici tedavi aksatılmamalı

İleri yaştaki kişilerde kalp damar hastalığı riskinin daha fazla olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yelda Tayyareci “Bu yaş grubundakilere koruyucu ve önleyici tedavilerin verilmesi, bu kişilerin ihmal edilmemesi gerekir. Kan basıncı ölçümünün doktor kontrolünde, kolesterol düzeyi normal de olsa 5 yılda bir düzenli ölçüm yapılmalı. Burada en önemli nokta özellikle kan basıncı tedavisi yaparken, 80 yaşın üstündekilerde, genç yaştaki kişilerde hedeflenen 120mmHg sistolik kan basıncı yerine 140-145mmHg arasındaki değerlerin yeterli kabul edilmesidir. Bu kişilerde kan basıncı çok fazla düşürmek beyin dolaşımını bozabileceğinden, hedef değerler daha yüksek tutulmalı ancak hastalar tedavisiz bırakılmamalıdır” diyor.

Kalp krizi gelişimi ile ilgili bilinmesi gereken gerçekler

• Kalp damar hastalığına sahip kişilerin yüzde 50’sinde ilk başvuru kalp krizi veya ani kalp ölümü ile olmaktadır.

• Hipertansiyon, diyabet, obezite ve yüksek kolesterol düzeyleri gibi kalp damar hastalıklarına ait risk faktörleri, kalp krizinin önceden tahmin edilmesinde yeterli değildir.

• Normal kolesterol düzeyi, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Ancak yine de normal kolesterol düzeylerine sahip olmak kalp krizi geçirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Yapılan çalışmalarda, kalp krizi geçiren hastalarda, kalp krizi sırasında ölçülen kolesterol düzeyleri incelendiğinde hastaların yüzde 77’sinin normal kolesterol düzeylerine sahip oldukları görülmüştür.