Genel SağlıkHABERLER

İLAÇLI STENTLERİN BEDELİNİ KURUM ÖDEYECEK

Danıştay “ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının yürütmesini durdurdu

Danıştay 10. Dairesi ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta yakınına ödenmemesine dayanak olarak gösterilen, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin ”Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı maddesinin 18. fıkrasında yer alan ”…ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının yürütmesini durdurdu.

Memur emeklisi olan bir kişi, bakmakla yükümlü olduğu eşinin koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin ödenmemesine dayanak olarak gösterilen, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin ”Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı maddesinin 18. fıkrasında yer alan ”…İlaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle SGK aleyhine Danıştay’da dava açmıştı. Yürütmenin durdurulması istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, SGK’nın yanında Sağlık Bakanlığının da davalı konumuna alınmasına karar verdikten sonra yürütmenin durdurulması istemi incelendi. Daire, yürütmenin durdurulması istemini kabul ederek, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin ”Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. Maddesinin 18. fıkrasında yer alan ”…İlaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Yürütmenin durdurulması kararında, Daire, daha önce benzer bir konuda verdiği karara atıfta bulundu.