İLAÇ FİYATLARINA TIRPAN

Sağlık Bakanlığı, ilaç imalatı ve ithalinde uygulanacak kar oranlarını düşürebilecek.

Karara göre, ilaç imalatçıları tespit ettikleri satış fiyatlarını önce İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirecekler. Sağlık Bakanlığı, fiyatı uygun bulduğu takdirde, yeni fiyat yürürlüğe girecek. Bakanlık yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak içindış ülkelerden müstahzar ithali için gerekli tedbirleri alacak. Karara göre, ilaç imalatı ve ithalinde uygulanan kar limitleri aynen korundu. Buna göre, ilaç imalatçılarının yıllık karı, satış gelirinin yüzde 15’ini, münferit ilaçlar için ise yıllık satış oranının yüzde 20’sini geçemeyecek. Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami yüzde 9, perakendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami yüzde 25 ilave edilerek bulunacak. İthalatçı satış fiyatı ise ithalat maliyetine azami yüzde 14 kar ilave edilerek bulunacak. Depocu ve perakende satış fiyatları ise Türkiye’de imal edilen ilaçlarla aynı miktarda olacak. Karara göre, belirlenen bu kar oranları limit niteliği taşıyacak ve Sağlık Bakanlığı daha düşük oranlar belirleyebilecek.