Genel SağlıkHABERLER

“III.ULUSLARARASI MOLEKÜLER TIP KONGRESİ”

Türk Moleküler Tıp Derneği tarafından organize edilen III.Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi 05-09Mayıs 2009 tarihinde Harbiye Askeri Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Moleküler Tıp, akademik araştırmaları, sanayi ve klinik uygulamaları birleştiren multidisipliner bir bilimdir. Bir çok farklı disiplinlerin ve uzmanlık alanların haberleşmesi ve etkileşimi sonucu türemiş olan Moleküler Tıp Bilimi günümüzde etkin rol almaktadır. Türkiye’de üçüncüsünü düzenlediğimiz Moleküler Tıp Kongresi’nin bu alanda odaklaşmak isteyen temel tıp alanındaki araştırmacılar ile klinisyenleri bir araya getirmek başlıca hedefleri arasındadır. Bu kongrede hücre ve gen tedavisi, kardiyovasküler hastalıklar ve cerrahisi, onkoloji, hipertansiyon, immunohematoloji, enfeksiyon hastalıkları, reprodüktif tıpta moleküler uygulamalar, cerrahinin moleküler tıp açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Toplantımızda Moleküler Tıp konularında güncel bilgilerin tartışılması amacıyla uluslararası düzeyde tanınmış ve kabul edilmiş bilim adamları bir araya getirilecektir. Kongremize katılacak konuşmacılar arasında Nobel ödülü kazanmış Robert Huber gibi önemli bilim adamları da bulunmaktadır. Moleküler Tıp kongresi’nde Moleküler Tıp alanındaki mevcut bilgilerin klinik uygulamaya geçmesini sağlayacak ortak bir platformda gelecekteki çalışmalar için sinerji oluşturulması hedeflenmiştir.

Ülkemizde ve dünyada moleküler tıp ve biyoteknoloji alanında sınırlı sayıda büyük ölçekli kongre yapılmaktadır. Bu amaçla kongremiz özellikle yeni fikirlerin gelişimine olanak tanıyan multidisipliner toplantıların ülkemizin bu alandaki ihtiyacını karşılayacaktır. Ülkemiz özellikle son yıllarda dünya genelinde çalışan bilim adamlarımızın bireysel çalışmaları ile tanınmaktadır. Uluslararası alanda tanınmaya başlayan bu yönümüzün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına bu değerli fırsatın değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu sayede Türkiye gelecekte de maddi ve manevi olarak dış desteklerden faydalanabilecek, genç nesillerimizin bilim adamı olma yolları açılacak, Türkiye’de ki bilimsel faaliyetler için daha kolay kaynak sağlanabilecek, uluslararası projelere imza atılabilecektir. Uluslarası olması ve İstanbul gibi bir metropolitanda düzenlenmesi sebebiyle kongremiz ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunacaktır. Bugüne kadar dünyada bu alanda üç moleküler tıp kongresi düzenlenmiştir. Bunların 2.si derneğimiz tarafından ülkemizde düzenlenmiştir .