Genel SağlıkHABERLER

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

NEDİR ?

Normalde idrarda bakteri bulunmaz. Bakteri çoğunlukla makat bölgesinden gelir ve idrar yolundan mesaneye geçer. Buradan yukarıya ilerleyerek böbrekleri tutabilir. Bir kısım mikroorganizma ise cinsel temasla eşe geçer. İdrarın yıkayıcı etkisi ve kişinin bağışıklık düzeyi enfeksiyondan koruyucu etki yapar. Bunlar yetersiz kalırsa enfeksiyon yerleşir.

BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Sık idrara çıkma, yanma, acil idrar isteği en sık görülen belirtilerdir. Göbek altında ağrılar olur. İdrar bulanık ve bazen kanlı olabilir.

Tani nasil konur ?

Ürolog muayeneden sonra idrar tetkiki yapar. Gerekirse idrar kültür ve ilaç duyarlık testi ister. Tekrarlayan enfeksiyonlarda idrar sistemi ultrasonografi ve röntgen tetkikleri ile araştırılır. İdrar kesesinin içi aletle incelenir (Sistoskopi).

Nasil Tedavİ Edİlİr ?

Uygun antibiyotikler verilir. Cinsel ilişki ile geçen enfeksiyonlarda eşler birlikte tedavi edilir. Hazırlayıcı sebep varsa ortadan kaldırılır. Üroloğun ilaç dışında önereceği yardımcı tedaviler belirtilerin kaybolmasını kolaylaştırır, çabuklaştırır ve tekrarlanmasını engeller.