HIZLI KONUŞMAK BULAŞICI

Amerikalı bilim adamları, insanların konuşma hızını karşısındakinin konuşma hızına göre ayarladığını tespit ettiler.

Sadece konuşma hızının değil, vurguların da taklit edildiğini belirten bilim adamları, cümlenin belirli bir yerinde duraklandığında, deneklerin de çoğunun aynı yerde durakladığını gözlemlediler.

Cognitive Processing dergisinde yayımlanan habere göre, Ohio Üniversitesi’nde görevli psikologlar, deneklere bilgisayar ekranından çeşitli cümleler okuttu. Denekler, okudukları cümlelerin arasında da bir başkası tarafından okunan cümleleri kayıttan dinlediler. Araştırmaya katılan kişilerin, hafızalarının test edildiğini düşündüğünü belirten bilim adamları, aslında deneklerin konuşma hızlarını ölçtüklerini söylediler. Deney sonucunda, deneklerin kendi konuşma hızlarını, dinledikleri kayıttaki konuşma hızına göre ayarladıkları ortaya çıktı. Ses kaydındaki konuşma hızı artıkça, denekler de daha hızlı konuştu. Ses kaydındaki konuşma hızı yavaşladıkça, denekler de daha yavaş konuştu.

Sadece konuşma hızının değil, vurguların da taklit edildiğini belirten bilim adamları, kayıtta cümlenin belirli bir yerinde duraklandığında, deneklerin de çoğunun aynı yerde durakladığı gözlemlendi.