‘HEMŞİRELİK YASASI ÇIKMALI’

Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Nesrin Aştı, hemşire ve sağlık memurlarının hala 1954 yılındaki yasayla yönetildiğini söyledi.

Prof. Dr. Aştı, 1992’de hazırlanan yasa tasarısının bir türlü kanunlaşamadığına değinerek yasanın bir an önce Meclis’ten geçmesini istedi.

Hemşiler Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Fethiye’de düzenlenen söyleşiye katılan

Fethiye Sağlık Yüksek Okulu Müdür Vekili Prof. Dr. Nesrin Aştı, “Sağlık profesyonelleri olan hemşire, sağlık memurlarının bir araya geldiği, sağlığın korunması ve gelişmesinde tedavi ve bakımda aldıkları rolleri, memleketin sağlık sorunlarına çözüm önerilerinin, sağlık eğitimi ve hizmetindeki bilimsel, yasal gelişmelerin paylaşıldığı, meslek felsefesi ve bilincinin geliştirildiği, meslekte yaşanan eğitim, yönetim ve hizmet sorunlarının çözümünde ilgili ve yetkili kişilerin dikkatinin çekildiği bir gündür” dedi.

12 Mayıs, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightngale’in doğum günü olduğnu belirten Aştı, “Nightngale’i biz Türkler, Kırım Savaşı sırasında yaralı İngiliz ve Türk askerlerinin bakımı için Selimiye Kışlası’na geldiği tarihlerden tanıyoruz. Türkiye’nin hemşirelik gereksinimini Trablusgarp-Balkan savaşlarında yaralı askerlerin bakımında ihtiyaç hissetmiş ve Kızılay tarafından hasta bakıcı kurslarıyla eğitime başlamıştır. 1954 yılında ilkokula dayalı olarak başlayan hemşirelik ve sağlık memurluğu eğitimi, 4 yıllık eğitim veren yüksek okullarda verilmeye başlandı” diye konuştu.

HALA 1954 YILINDAKİ YASAYLA YÖNETİLİYOR

Sağlık bakım profesyonelleri olarak tanımladığı hemşire ve sağlık memurlarının hala 1954’de çıkarılan 6283 sayılı yasaya tabi olarak çalıştıklarının üzerinde duran Prof. Dr. Aştı, “1992 yılında hemşire akademisyenlerce hazırlanan Hemşirelik Yasa Taslağı, sık değişen hükümetler nedeniyle bir türlü çıkarılamamıştır. Sağlık alanında çalışan profesyonellerde depresyon ve tükenme, iş yükü, düşük ücret ve çalışma alanlarında yaşanan iletişim sorunlarına bağlı olarak oldukça fazladır. Bir hemşireye 700 ve bir yatağa ortalama 300 hastanın düştüğü ülkemizde sağlık sorunlarını çözmek için eğitim alan ve hizmet mücadelesi veren fakat buna karşın yasal, kurumsal ve ekonomik desteği az olan bir meslek mensubunda bu sorunlar olasıdır. Hemşirelik Yasası, bir an önce çıkmalıdır. Türk Ceza Kanunundaki düzenlemelerde yetkisiz sorumluluklar özenle yorumlanmalıdır. Bakım, hemşireliğin önemli bir alanıdır. Bu alana klinisyen ve akademisyen hemşireler sahip çıkmalıdır. Mesleğin ulusal ve uluslararası temsilcisi olan Türk Hemşireler Derneği desteklenmelidir” dedi.