Genel SağlıkHABERLER

HASTANELERDE PAKET FİYAT UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerinden alınan hizmet karşılığı yapılan ödemelerde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla paket fiyat uygulaması başlattı. Paket fiyat, işlem sırasında kullanılması gerekli olan tıbbi ve cerrahi tüm sarf malzemelerini, anestezi dahil ilaç, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, tahlil, ameliyat ve yatak ücreti dahil tüm giderleri kapsıyor.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, şimdilik göz hastalıkları ve kadın doğum branşlarında belirlenen paket fiyatlar bir genelgeyle, 81 il valiliğine gönderildi.

Genelgede, bakanlığa bağlı hastanelerden sağlık hizmeti alan sosyal güvenlik kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahakkuk edilen faturaların abartılı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle kanunda öngörülen inceleme ve ödeme süreleri içerisinde ödenmeyerek iade edildiği belirtildi.

Bu durumun, hastanelerin finansal kaynak sıkıntısı yaşamasına neden olduğu ve hizmet kalitesine ve maliyet etkinliliğine olumsuz yansıdığı ifade edilen genelgede, paket fiyat uygulamasıyla, hastane performansının artırılacağı bildirildi.

İlk kez gerçekleştirilen uygulamanın amacının, sosyal güvenlik kuruluşlarının fatura incelemelerini kolaylaştırmak, hizmet sunan sağlık kuruluşlarının fatura işlemlerindeki iş yükünü azaltmak, faturalarda hizmet, ilaç ve malzemelerin ayrıntılı gösterilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları önlemek, geri ödemelerin zamanında yapılmasını ve üretilen sağlık hizmetlerinde standardizasyonu sağlamak olduğu kaydedildi.

Hastanede ortalama yatış sürelerinin, göz ameliyatları için 5, sezaryen doğum için 2, normal doğum için 1 gün olarak belirlendiği hatırlatılan genelgede, cerrahi tedavinin yapıldığı tarihten itibaren tıbbi sebeplerle belirlenen bu süreleri aşan yatışlarda yatak, tetkik ve ilaç ücretlerinin Bütçe Uygulama Talimatı Fiyat Tarifesi’ne göre ayrıca faturalandırılacağı belirtildi.

Tanı ve tedavi işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer organlara ait komplikasyonlar ve hastanın bir başka hastalığı sebebiyle yapılması aciliyet taşıyan diğer tıbbi ve cerrahi girişimlere ait giderlerin de paket fiyat kapsamı dışında tutularak ayrıca faturalandırılacağı ifade edildi.

Genelgeye göre, sosyal güvenlik kuruluşları ile sosyal güvencesi olmayan vatandaşların devlet hastanelerinden aldıkları hizmet karşılığında ödeyecekleri ve 31 Aralık 2002 tarihine kadar geçerli olacak