Genel SağlıkHABERLER

HASTANE ENFEKSİYONLARI ÖNLEME ÇALIŞTAYI 30 MART’TA ERESİN OTEL’DE GERÇEKLEŞİYOR

* Türkiye’de yüzbinlerce sağlık çalışanını ilgilendiren “Hastane Enfeksiyonları”, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HIDER) ve konunun uzmanlarının bir araya geleceği uygulama eğitiminde tartışılıyor.

* HIDER, 10. Kateter Kaynaklı ve Ventilatör İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi ile İlgili Uygulamalar Çalıştayı 30 Mart Cumartesi günü İstanbul Eresin Otel’de düzenleniyor.

Çalıştayın açılış konuşmaları; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İÜ. CTF. )Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, İÜ. CTF. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk, Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Sercan Ulusoy tarafından yapılacak.

Konunun uzmanları, BD Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle gerçekleşecek çalıştayda sağlık çalışanlarına kateter* kaynaklı ve ventilator* ilişkili enfeksiyonları kapma riskini azaltmanın yolları ile ilgili bilgi verecek.

Hastane enfeksiyonu genel olarak enfeksiyon dışı bir sebeple hastaneye başvuran bir hastada hastaneye yattıktan 48-72 saat içerisinde gelişen enfeksiyondur. Yüksek oranda ölüme sebebiyet verebiliyor. Hasta veya sağlık çalışanı enfeksiyonu hastaya teşhis ve/veya tedavi için yapılan tıbbi araç, gereç müdahaleleri sırasında kapabiliyor. Hastanede kapılan enfeksiyonlar taburcu olan hasta vasıtası ile halk arasında da yayılabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 14 ülkede ve 55 hastanede yaptığı araştırma sonucu Avrupa’daki hastanelere gelen hastaların %8’inin hastanede enfeksiyon kaptığını ortaya koyuyor. Bu rakam gelişmekte olan coğrafyalarda ise daha yüksek oranlara çıkıyor.

Türkiye, hastane enfeksiyon komiteleri vasıtası ile hastane enfeksiyon oranlarını azaltmaya çalışıyor. 2000 yılında kurulan Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği kurulduğu günden bugüne kadar düzenlediği kongre, eğitim programları başta olmak üzere çok sayıda değişik bilimsel aktivite, toplantı ve kurslarla bu önemli konuda ülkemizde öncü rolünü oynamış ve bir farkındalık yaratmıştır.