HASTALAR ANJİYO KONUSUNDA BİLGİSİZ

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve EÜ Hemşirelik Yüksekokulu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Koroner Anjiografi Uygulanacak Hastaların Girişime İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi” konulu araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. Söz konusu araştırma, hastaların anjiyo konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını saptadı.

EÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji ünitesinde “koroner anjiyografi” uygulanan 108 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma, hastaların bu tedavi yöntemi hakkında “yeterli bilgi birikimine sahip olmadığını” ortaya çıkardı.

Hastaların yüzde 28,7’si konu ile ilgili “orta düzeyde” bilgi sahibi olduğunu belirtirken, yüzde 56,5’inin bilgi düzeyinin “yetersiz” olduğu ortaya çıktı.

Araştırma, hastaların sadece yüzde 8,3’ünün konu ile ilgili “tam bilgi” aldığını, yüzde 61,1’inin bu konuda “kimsenin kendisini bilgilendirmediğini” ortaya koydu.

Yüzde 16,7’sinin kendi bilgilerini “yetersiz” gördüğü, yüzde 88’inin koroner anjiyo ile ilgili bilgi almak istedikleri gösteren araştırmada, yüzde 70,3’ünün de “işleme yönelik endişelerinin” olduğunu belirttiği saptandı.

Öneriler

Bu sonuçlar ışığında “koroner anjiyo” uygulanacak her hastaya önceden hazırlanmış standart bir eğitim materyali ile planlı eğitim verilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı çalışmanın sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Bu bilgilendirmenin sağlık ekibinde önemli bir rolü olan hemşire tarafından yürütülmesi, koroner anjiyo ile ilgili hasta eğitiminde kullanılacak bir eğitim materyali (kitapçık) geliştirilmesi ve her hastaya girişime alınmadan önce bilgilendirme yapılması faydalı olacaktır.”