HASTA HAKLARI PLATFORMU (HHP)”

Prof. Dr. Tevfik Özlü’den ilginç bir kitap daha:

“Hakkınız Var, Çünkü Hastasınız. Kuramsal Metinler, Felsefi Arkaplan ve Örnek Olgularla Hasta Hakları”

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Hasta Hakları Platformu Grup Sözcüsü Prof. Dr Tevfik Özlü’nün, Hasta Haklarıyla ilgili bir çalışması Timaş Yayınları tarafından kitaplaştırıldı. Kitap, bir yandan hekim veya hekim dışı sağlık çalışanları olarak sağlık hizmeti sunan taraftara; diğer yandan hasta veya hasta yakınları olarak bu hizmetin alıcısı konumunda olanlara, çeyrek yüzyılın yükselen değeri olan hasta haklarıyla ilgili küresel birikimi aktarmak üzere hazırlandı. Eser, konuyla ilgili sınırlı sayıdaki kaynakta alışılagelen ağır hukuk dilinden ve sıkıcı kuramsal tartışmalardan özenle kaçınıp; yaşanan gerçeği örnekleriyle ve her düzeyden okuyucunun kolay okuyabileceği, eğlenceli bir üslupla aktarıyor. Yazar, akademik kimliğiyle bir teoriysen; hekim kimliğiyle bir uygulayıcı olarak hasta haklarıyla ilgili ilke ve kuralların gerekçelerini, işlevlerini, yararlarını ve bunlar dikkate alınmadığında ortaya çıkabilecek sorunları yetkinlikle dile getiriyor. Konuyla ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeleri aktarmanın yanında, hukukî metinlerin satırları arasında gözden kaçırılabilen, hasta haklarının felsefi arka planını tartışıyor. Yıllarını gecesiyle gündüzüyle hastalar ve hasta yakınlarıyla iç içe geçirmiş bir hekim olarak Özlü, gerçek yaşamdan alıntıladığı anekdotları kitapta yer yer ironik yer yer dramatik bir üslupla aktarıp yorumluyor. Geçen hafta içerisinde ulusal dağıtıma giren kitap, tüm kitapçılarda bulunuyor.

HHP adına her türlü iletişim için: Prof. Dr. Tevfik Özlü
KTÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon.
Tel ve Faks: 0462 325 70 31 E-Posta: [email protected]