HALKIN ÇOĞU İSTEDİĞİ ZAMAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) Türkiye’de yapılan “Sağlık ve Sağlık Sistemleri Uygunluğu Araştırması”nda, halkın yüzde 69’unun “istediği zaman sağlık hizmeti alamadığı” belirlendi.

Türkiye’de son 2 yıl içerisinde evli çiftlerin sadece yüzde 16’sı “çocuk yapmayı istediklerini” söylerken, buna karşın çiftlerden yüzde 56’sı çocuk sahibi oldu.

Dünyada 72 ülke ile beraber gerçekleştirilen “Sağlık ve Sağlık Sistemleri Uygunluğu Araştırması” kapsamında, Türkiye’de İstanbul, Antalya, Manisa, Trabzon, Yozgat ve Adıyaman’da 5 bini aşkın kişi ile görüşüldü. Araştırmaya göre, son 6 ay içerisinde Türkiye’de halkın yüzde 30’u sağlık hizmeti aldı. Yaş arttıkça sağlık hizmetinden yararlananların sayısında artış gözlenirken, aynı süre içinde 18-22 yaş grubunun yüzde 25’inin, 60 yaş ve üstünün de yüzde 44’ünün bir sağlık kurumuna başvurduğu tespit edildi.

Araştırmada, “Sağlık hizmetini daima istediği zaman alabildiğini” söyleyenlerin oranı yüzde 25, “istediği zaman alamadığını” söyleyenlerin oranı yüzde 69 olarak belirlenirken, yüzde 6’sı ise “asla istediği an alamadığını” bildirdi. Sağlık hizmetinin istenildiği an alınabilmesi ile gelir durumu arasında doğru orantı olduğu da araştırmayla belgelendi. Dar gelirlilerin yüzde 82’sinin, “istedikleri zaman sağlık hizmeti alamadığı” saptandı. Araştırmaya katılanların yüzde 5’i “maddi olanakları yetmediği için kendisine sağlık hizmeti verilmesinin reddedildiğini” ifade ederken, yüzde 11’i de aynı nedenle “sağlık hizmeti aramaktan vazgeçtiğini” dile getirdi.

Bu arada, sağlık hizmeti alanların yüzde 43’ünün tedavisiyle ilgili kararlara katılamadığını kaydetmesi, WHO yetkilileri tarafından “Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumunun istenilen kalitede olmadığı” şeklinde yorumlandı.

ARA?TIRMADAN İLGİNÇ SONUÇLAR

WHO’nun araştırması, Türk halkıyla ilgili ilginç sonuçları da ortaya koydu. Türkiye’de son 2 yıl içerisinde evli çiftlerin sadece yüzde 16’sı “çocuk yapmayı istediklerini” söylerken, buna karşın çiftlerden yüzde 56’sı çocuk sahibi oldu. WHO yetkililerine göre bu durum, Türkiye’de hala cinsel ilişki sırasında korunma yöntemlerinin yeterince kullanılmamasından kaynaklandı.

Ayrıca, araştırmaya katılanların yüzde 64’ü son 30 gün içerisinde kendilerini “mutlu” hissetmezken, bunların yüzde 24’ü “hiçbir zaman kendilerini mutlu hissetmediklerini” bildirdi. Katılımcıların yüzde 9.6’sının “kendini yorgun hissettiğini” de ortaya koyan WHO’nun araştırmasında, Türk halkının yüzde 24’ünün gözlük ya da lens, yüzde 2’sinin ise işitme cihazı kullandığı belirlendi.