GÜNEYDOĞU’DA SAĞLIK PROBLEMİ!

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin uygulamaya geçmesiyle birlikte ekonomik anlamda gelişme gösteren Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, sağlık konusunda aynı durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

Doktor başına düşen hasta sayısı Türkiye ortalamasının kat kat üstündeki bölgede halen, 1 hekime 2 bin 154, uzman hekime 5 bin 822, pratisyen hekime 3 bin 418, diş hekimine ise 19 bin 225 hasta düşüyor. GAP Bölgesi’nde özellikle diş hekimi konusunda büyük sıkıntı çekildiği belirtildi.

YÖNETİM BÖLGEDEN OLMALI

GAP bölgesinde sağlık sektörünün problemlerini çözmek için öncelikle yönetimin merkezden değil bölgeden olması gerektiğini belirten uzmanlar, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi geri kalmışlık zincirini, GAP’la yıkmaya başladı. Ekonomik açıdan önemli gelişmeler elde ediliyor. Ancak sağlık sektörü için aynı şeyler söylenemez. Bölge büyük bir sağlık personeli sıkıntısı yaşıyor. Bu durum diş hekimliği konusunda daha da tehlikeli boyutta” dediler.

Sağlık personelini bölgede tutmak için bir dizi önlem alınması gerektiğini belirten uzmanlar, “Bölge’de çalışan sağlık personelini tutabilmek için onları motive edici, özendirici önlemler alınmalıdır. ‘Dikey Hizmet Programları’ yerine ‘Yatay Hizmet Programları’ uygulanmalı; hizmet sunumuna ilişkin sorunlar giderilmelidir. Her yıl ulusal bütçeden pay ayrılmalı; uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak yeni projeler geliştirilmelidir. Bölgenin sağlık düzeyinin değerlendirilmesi, doğru ve güvenilir bir veri toplama sisteminin oluşturulması için ‘Sağlık Enformasyon Sistemi’ kurumsallaştırılmalıdır” uyarısnda bulundular.