GÖZ CERRAHİSİNDE DEVRİM YARATACAK EKİPTE ODTÜ DE VAR

Avrupa Birliği’nin mali olarak desteklediği “laboratuvarda insan korneası üretimi” araştırmasını yürüten konsorsiyumda, Türkiye’den Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de yer alıyor.

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin haftalık yayını Güncel Haber’e göre, “Kornea Mühendisliği Projesi” olarak adlandırılan araştırmayı, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, İngiltere, Türkiye ve İsveç’ten 14 araştırma ekibi sürdürüyor.

Göz cerrahisinde devrim yaratacak olan proje, aynı zamanda kimyasalların gözdeki etkilerini ölçmek amacıyla hayvanlar üzerinde yapılan testlerin de giderek gereksiz hale gelmesine yol açacak. Bilim insanları, laboratuvarda 3 boyutlu insan korneası yaratmak için doku mühendisliği çalışmaları yaparken nanoteknolojiden yararlanacak. Bilim dünyasının, korneanın dış tabakasını yenileyerek gözün görme yetisine kavuşmasını sağlamak, korneanın dış tarafında kalan yarısını geliştirilen yarım bir kornea ile değiştirmek ve korneanın tamamını yeniden üretmeyi amaçladığı belirtildi.

Araştırmadan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Philippe Busquin, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Avrupalıların araştırmaları tam anlamıyla gözlerimizi açacak. Bu yeni araştırma daha fazla insanın görmesini ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin azalmasını sağlayacak. Doku mühendisliği ile üretilen kornealar, kornea temininde yaşanan uluslararası sıkıntıyı giderecek. Kornea Mühendisliği Projesi, Avrupa Araştırma Alanı’nın Avrupa’nın en üst düzey uzmanlarını nasıl biraraya getirip bilgi sıçraması yarattığını ve Avrupalıların yaşam kalitesini iyileştirdiğini bizlere kanıtlıyor.”

Kornea Mühendisliği Projesi, korneanın doğal bileşenlerinin yaklaşık benzeri olan bir kültür içinde üretilmiş rekombinant insan proteinlerinin kullanımı ile korneanın yapımını içeriyor. Bu, sentetik polimerlerden yapılan ve yerine dikildikten sonra çoğu zaman çevre dokularla uyum sağlayamayan suni korneaların neden olduğu sorunların ortadan kalkmasını sağlayacak.

Toplam maliyeti 4.37 milyon Euro olan Kornea Mühendisliği Projesi’ne, Avrupa Komisyonu 2.56 milyon Euro mali destek sağlıyor.

Araştırmayı yürüten konsorisyumda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden üniversitelerin yanı sıra Türkiye’den de Ortadoğu Teknik Üniversitesi bulunuyor.