GİZEMLİ ZATÜRRE (SARS)

18 Mart 2003 tarihinde Hong Kong’da bilim adamları bir pnömoni virüsü izole etti ve tanımladı. Bu virüs tüm dünyada şimdiye kadar en az 10 kişinin ölümüne ve yüzlercesinin de ciddi biçimde hastalanmasına yol açtı.

Kesinleşmiş ve tanısı konulmuş olan olgular şu ülkelerde saptandı: Çin, Vietnam, Singapur, Hong Kong, Almanya, Kanada, Tayland. Avustralya, İngiltere, Endonezya, İspanya, İsviçre ve ABD’de de şüpheli bazı olgulara rastlandı.

Gizemli zatürreye (Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Atipik Zatürre) neden olan virüsün kızamık ve kabakulak hastalığına neden olan paramyxoviridae ailesinden olduğu düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü – World Health Organization (WHO), herhangi bir spesifik ilaç önermemekte. Diğer tüm viral hastalıklarda olduğu gibi hastalara destek tedavisi sağlanmalı.

SARS, yüksek ateş, kuru öksürük ile başlayıp ve giderek solunum yetmezliğine neden olmakta. Bu yetmezlik neticesinde hasta ventilatöre geretsinim duyabiliyor. Dünyada şüpheli olgu ve tanı konulmuş olgu sayısı giderek artmakta. Hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle sağlık çalışanlarında ve ailelerinde de görülülebiliyor. Ayrıca, hasta yakınlarında da hastalık bulguları görülmekte.

Hastalığın daha fazla yayılmaması için ciddi bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu amaçla toplu yaşanan yerlerde (havaalanları, terminaller, tren istasyonları) tedbirler alınmalı. Bu bölgelerde çalışan kişilerin kişisel korunma tedbirleri konusunda duyarlı olması çok önemli. Hava alanlarında çalışan personel, gümrük görevlileri, hasta ile teması olan ambulans görevlileri-paramedikler, acil servis hekimleri, hemşireleri, hastane çalışanları birinci derecede risk altında olduğundan maske, önlük, el yıkama gibi kişisel korunma yöntemlerine uymalı.

Daha fazla bilgi için:
www.edmus.info
www.cdc.gov
www.who.int