Genel SağlıkHABERLER

EYVAH ÇOĞUĞUMUN KARNESİNDE ZAYIF VAR…

2010–2011 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarıyıl tatiline az bir süre kaldı. Birçok öğrencinin yaşadığı sorun ise karnesindeki kötü notlar ve ailelerin bu duruma göstereceği tepkiler…

Günümüzde birçok aile çocuklarına hala zayıf notlarından dolayı şiddet uyguluyor, onları cezalandırıyor. Karnesinde zayıf olan öğrenciler ise bu durum karşısında karne sendromu yaşıyor. Peki, ebeveynler çocuklara nasıl davranmalı? Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Psikiyatrist İnci Vural, çocukların yaşadığı karne sendromu ve anne ve babaların karne döneminde dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verdi.

“Kötü bir karnenin arkasında birçok neden olabilir”

Karne sendromu; öğrencilerin başarısız olduğu dersler karşında ailenin vereceği tepkilerden korkması ve psikolojik olarak etkilenmesidir.

Kötü notlar karşısında öğrenci yaşadığı şaşkınlık, korku, endişe nedeniyle birtakım depresif davranışlar sergileyebilir, aileden ve okuldan uzaklaşabilir.

Dolayısıyla ailenin zayıf bir karne karşında göstereceği tutum, öğrencinin gelecekteki eğitim hayatında da önemli rol oynar. Çünkü çocuk okulda öğrenim görürken aileden aldığı eğitim ile okuldaki başarısını artırır. Zayıf bir karnenin sorumluğu sadece öğrenciye yüklenmemelidir.

Kötü bir karnenin arkasında birçok neden olabilir. Aile içerisinde yaşanan sorunlar, çocuğun kendine ait bir çalışma odasının olmaması, arkadaş çevresi, öğretmenin öğrenci ile arasındaki sorunlar, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve depresyon gibi birçok sorun zayıf bir karnenin alt sebepleri olarak incelenebilir.

Ayrıca öğrencinin gelişim sürecinde olması da derslerdeki başarıyı düşürürken algılarının başka yönlere kaymasına sebep olabilir. Çünkü bu süreçte kişi kendini tanımaya ve biyolojik olarak benimsemeye çalışır. Çevresi ile iletişim halinde olduğu için derslere olan ilgisi de azalmış olabilir. Aileler bu dönmede daha dikkatli davranmalıdırlar.

Nasıl Davranmalı?

—Anne ve babalar çocuklarının karnesi karşında tepkilerini kontrol etmelidir.

—Ebeveynler başarısızlığın alt sebeplerini incelemelidir. Bu duruma göre okuldaki rehber öğretmenle ya da bir uzman ile çeşitli metotlar geliştirilerek başarı düzeyi artırılabilir.

—Çocuğunuzu dinleyin ona birey olarak davranın ve yaşadığı sorunları küçümsemeyin.

—Öğrencinin karnesini başka ailelerin çocuklarının notları ile kıyaslamayın. Bu durum çocuğu rencide ederek, aileden ve okuldan uzaklaşmasına yol açar.

—Baskıcı davranışlar sergilemeyin. Örneğin “derslerini çalış, yoksa seni okuldan alırım”,”bir daha kötü karneyle eve gelme” gibi cümlelerden kaçının. Bu tarz cümleler çocuğun derslerindeki başarıyı artırmaz, aksine depresyona girmesine sebep olur. Dolayısıyla öğrencinin başarısı düşer.

—Öğrencinin yeteneklerini keşfedin ve bu yetenekler doğrultusunda çocuğunuzu, yönlendirin.

—Öğrenciyi ders notlarından dolayı eleştirirken yapıcı olmaya çalışın fakat kötü olan dersleri içinde onu özendirici aktiviteler geliştirin.

—Başarsızlığını yüzüne vurmak yerine ona inandığınızı gösterin. Başarılı olacağına onu ikna edin.

—Başarılı bir karne getiren öğrenciyi de ödüllendirin fakat bu durumu abartmayın. Büyük hediyeler için değil, o dersleri severek çalışmasını sağlayın.

Hediye seçeneklerinizi, okul başarısına katkı sağlayacak objelerden seçmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Psikiyatrist İnci Vural
Reem Nöropsikiyatri Merkezi