EN AZ SİGARA KULLANANLAR KONYALI KIZLAR

Kızların sigaraya başlamasındaki en önemli etken, erkek arkadaşlarının sigara kullanmaları, göç ve otoriter baba olarak sıralanıyor.

Yurt çapında yapılan bir araştırmaya göre, Konyalı kızların yalnızca yüzde 8.3’ü sigara içiyor, Erzurumlu kızlar ise yüzde 37.2’lik oranla tiryakilikte ilk sırada bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nın, 12-21 yaş arası 601’i kız olmak üzere 1559 öğrenci üzerinde yaptığı “Gençlerdeki Sigara Kullanma Davranışında Anne-Baba Tutumunun ve Sosyokültürel Düzeyin Etkisi” konulu araştırmaya göre, Konyalı kızların yüzde 8.3’ü, erkeklerin ise yüzde 21.8’i sigara kullanıyor.

Sigara içen erkeklerin sigaraya başlamasındaki en büyük etken, ailesinin göç etmesi sonucu sosyal çevreye ayak uyduramamak oluyor (yüzde 26.4). Otoriter yapıya sahip baba (yüzde 24.2), karşı cinsten arkadaşların sigara kullanması (yüzde 14.7) öteki önemli etkenler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Tiryaki kızların sigaraya başlama nedenleri ise erkeklere göre farklılık gösteriyor. Ankete katılan kızların yüzde 21.3’ü erkek arkadaşlarından etkilenerek sigaraya başladıklarını bildiriyor. Tiryaki kızların yüzde 10.6’sı farklı ortama girme, yüzde 8.4’ü ise otoriter babayı sigaraya başlamaya gerekçe olarak gösteriyor.

ERZURUMLU GENÇLER TİRYAKİ

Araştırmada ayrıca, Konya’daki gençlerin başka illerdeki yaşıtlarına göre tiryakilik karşılaştırması da yapıldı. Konyalı kızların, yüzde 8.3 tiryakilik oranıyla başka illerdeki hemcinslerine göre bu zararlı maddeye bağımlılık sıralamasında en altta yer aldıkları belirlendi. Sigara tiryakisi kızlar arasında Sivas (yüzde 10.45) ve Ankara (yüzde 11.4) illeri de alt sıralarda yer aldı.

Elazığlı kızların yüzde 16’sı, Antalyalı kızların yüzde 23.1’inin sigara içtiği kaydedilirken, ilk sırayı yüzde 37.2’lik oranla Erzurumlu kızlar aldı.

Yabancı ülkelerde aynı yaş grubu kızların tiryakilik oranları ele alındığında, ülkemizde genç kızların sigaraya fazlaca bağımlı olmadıklar gözleniyor. Londra’da genç kızların yüzde 41’i, Paris’te yüzde 31.2’si sigaraya içiyor.

Erzurum, genç erkeklerde de yüzde 51.4 oranla en tiryaki il oldu. Erkeklerde bu ili Elazığ (yüzde 44) ve Antalya (yüzde 41.8) izledi. Konyalı erkeklerin yüzde 21.8’i sigara içerken, genç erkekler arasında yüzde 19.9’luk oranla Ankara, tiryaki sayısı en az il olarak belirlendi.