DURDURUN BU VURGUNU

Mayıs ayından bu yana Türkiye devletinin sahte ilaç vurguncularına kaptırdığı para 160 trilyon lira…

Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankat Tolunay önceki uygulamaya göre yurtdışından her parti ilaç gelişinde o günkü kur üzerinden alım yapıldığını belirtirken Mayıs ayından itabaren doların 1 milyon 700 bin lirada sabitlendiğini ve bununla ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığını iddia ediyor. O tarihten bugüne devlet kesesinden giden paranın tam 160 trilyon lira olduğunu açıklayan Prof. Dr. Cankat Tolunay, 6 aydır süren durumun devamı ile ilgili ithal ilaç firmalarının temsilcileri Ankara’da mekik dokuduğunu kaydediyor. Yapılan hesaplamalara göre ise ithal ilaçtaki vurgununun bedeli 120 ile 160 trilyon arasında değişiyor. Evine ekmek götürme peşindeki vatandaşın cebinden çıkan paralar her ay ithal ilaç üreticilerinin cebine akarak sıfırlara yeni sıfırlar ekleniyor.

Rakipsizler

Çoğu kanser ve biyoteknoloji ilaçlarının eşdeğerinin olmaması en fazla ilaç alımı yapan SSK’yı yine yılı zararla kapatmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilaç alımının yüzde 90’ınını yapan kurum bir yandan ihalelerde eşdeğersiz ilaçlarda ithalatçının dayattığı fiyatları kabullenmek zorunda kalırken üstelik bir de Sağlık Bakanlığı yetkililerinin duyarsızlığı nedeniyle kur farkından doğan ithalatçı vurgununa da teslim oluyor. SSK’nın parasal kaynakları adeta haraç gibi ithalatçılara akıyor.

İEİS’ten büyük çalım

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Ecz. Hayriye Mıhçak imzalı 24 Eylül 2003 tarih ve 29264 sayılı yazı ile istenen; “Bütün ithalatçı ilaç firmalarının ithal ettikleri ilaçların fiyatlarını T.C Merkez Bankası’nın 29 Ağustos 2003 Cuma günü saat 15.30 itibarıyla açıkladığı 1 Amerikan Doları’nın satış karşılığı olan 1 milyon 399 bin 508 TL üzerinden hazırladıkları fiyat beyannamelerini 26 Eylül 2003 Cuma günü saat 14.00’e kadar Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri” tamimi karşısında devreye giren İEİS yetkilileri döviz kurunu düşürmemeyi başardılar.

29 Ağustos tarihli Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün yazısını takiben apar topar Ankara’ya giden İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yöneticilerinin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Ecz. Hayriye Mıhçak ile görüşerek ‘mutabakat’ sağladıkları üyelerine gönderdikleri maille haber veriyor. Mailde kısaca şu bilgiler yer alıyor:

“İthal ilaçlar için yeniden düzenlenecek fiyat beyannameleri konusunda İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile 26 Eylül 2003 tarihinde Ankara’da Bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ilişikte sunulan mektubun içeriği konusunda Sayın Genel Müdür ile mutabakat sağlanmıştır. Mutabakat gereği, beyannamelerin gönderilmemesi konusunda Bakanlıkla görüş birliğine varılmıştır.”

Neden indirilemiyor

2001 yılının Nisan ayında ithal ürün fiyatlarındaki kar marjları ve masraf payları düşürülen ithal ilaç firmaları, bu durumun 6 ay sonra tekrar eski haline döndürüleceği şeklindeki vaadin ithalatçıdan, dağıtım kanallarına kadar olan zincir içinde 6 ay için düşürüldüğünü ve bunun 6 ay sonra tekrar eski haline getireleceği konusunda bakanın kendisine söz verdiğini belirten İEİS yetkilileri, o dönem gerçekleştiremedikleri atılımı şimdiki Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a uygulatmaya çalışıyor.

Daha fazla kâr istiyorlar

Kurların geri çekilmesi halinde tedbir almaya çalışan İEİS yetkililerinin hükümetten istedikleri yeni düzenleme şöyle: “Gerek ithalatçılar, gerekse depocular ve eczacılar tarafından yüzde 10’a düşürülen ithal kâr marjının yüzde14’e; yüzde 6’ya düşürülen masraf paylarının yüzde 20’ye, yüzde 7’ye düşürülen depocu karının yüzde 9’a; yüzde 20’ye düşürülen eczacı karının ise yüzde 25’e çıkarılması gerekmektedir.” İEİS’nin önerisi uygulandığı takdirde Avrupa’nın en pahalı ilacı Türkiye’de satılmaya başlanacak. Üstelik İEİS önerisi ile ithal ilaçların bugünkü kurdan olsa bile, değişen kâr oranlarıyla yeniden fiyatlandırılması durumunda; şu andaki geçerli ithal ilaç fiyatları düşen döviz kuruna rağmen artacak.

Kaynak : Türkiye