DÖNE DÖNE GELEN SAĞLIK

Ünlü düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “sema”sının yarattığı psikolojik etkinin yanı sıra sağlığa da olumlu etkileri bulunduğu bildirildi.

Prof. Dr. Fuat Yöndemli, Hacettepe ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından yapılan araştırmalarda, hiçbir semazende yüksek tansiyon rahatsızlığına rastlanmadığını, kandaki yağ oranlarının ve kolesterollerinin de hep normal düzeyde çıktığını vurguladı.

13. Yüzyıl’da sevgi, kardeşlik ve dostluk mesajları ile tüm insanları hiçbir ayırım yapmadan “gel” çağrısı ile “umut dergahı”na davet eden Mevlana’nın felsefesi, 7 asırı aşkın bir zamandır insanlığı etkilemeye devam ediyor. Müzik eşliğinde yapılan ilahi bir dans olan “sema”nın da yaratıcısı olan Mevlana, çeşitli bölümlerden oluşan sema ile insanın kendi miracını ve manevi yolculuğunu anlatıyor.

SEMBOLLER

Mevlevilikte kulun hakikate yönelip, aşkla yücelmesini, benliğini terk ederek Hak’ta yok oluşunu ve daha sonra olgunluğa ermiş kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşünü sağladığına inanılan sema, önemli ve ilginç sembolleri ile dikkat çekiyor. Semazenin başındaki sikkesi mezar taşını, üzerindeki tennuresi kefenini simgelerken, sağdan sola dönülerek yapılan semada 72 milleti kucaklayan bir hareket içinde olunduğu düşünülüyor. Farklı yönleri ile tüm dünyada ilgi uyandıran Mevlana’nın düşüncelerinin anlam bulduğu sema ile ilgili yapılan araştırmalar da ilginç sonuçları ortaya çıkardı.

ÇARK ATMAK

Selçuk Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Yöndemli, semazenlere, sürekli tekrarladıkları “çark atmak” olarak nitelendirilen egzersizlerin sağlık açısından önemli etkileri bulunduğunu söyledi. Uzun çalışmalardan sonra baş dönmesini aşan semazenlerin çoğunun en dalgalı deniz yolculuklarında bile bulantı, kusma ve baş dönmesi yaşamadıklarını anlatan Yöndemli, semanın sadece fiziki bir faaliyet ve beden eğitimi olarak kabul edilse bile, sağlık üzerindeki önemli etkilerinin gözlenebileceğini kaydetti.

YÜKSEK TANSİYON VE KOLESTEROL

Hacettepe ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından yapılan araştırmalarda, hiçbir semazende yüksek tansiyon rahatsızlığına rastlanmadığını belirten Yöndemli, ayrıca semazenlerin kandaki yağ oranlarının ve kolesterollerinin de hep normal düzeyde çıktığını vurguladı. Yöndemli, benzer hareketlerin bale ve buz pateninde de bulunduğunu anımsatarak, bu sanat ve spor dalları ile uğraşanlarda da benzer etkilerin tespit edilebildiğini anlattı. Dönmenin çok önemli bir egzersiz olduğunu ve performans gerektirdiğini anlatan Yöndemli, semazenlerin günde en az 5 dakika “çark atmak” olarak nitelenen dönme hareketini düzenli olarak tekrarladıkları için etkilerin kalıcı olduğunu sözlerine ekledi.