DOKTORLARDAN, EVDE AIDS TESTİNE TEPKİ

İstanbul Tabip Odası, AIDS Savaşım Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile bazı hekimler, evde uygulanacak hızlı HIV/AIDS testine karşı olduklarını bildirdi

AIDS Savaşım Derneği, İstanbul Tabip Odası, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ile bazı tıp fakültesi ve hastanelerin enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümlerinde çalışan hekimler adına yapılan yazılı açıklamada, testlerin sağlık kuruluşları dışında, danışmanlık olmaksızın evlerde yapılmasının çeşitli sakıncaları olduğuna dikkat çekildi.

HIV/AIDS tanısının mutlaka sağlık kuruluşlarında, sağlık personelinin gözetimi ve danışmanlığı altında yapılmasının önemi vurgulanan açıklamada, ”Test yapılan kişiye, test öncesinde ve sonrasında sonucun negatif veya pozitif olmasının ne anlama geldiği, neler yapması gerektiği anlatılmalı ve kişi yönlendirilmelidir” denildi.

Kişinin evde yaptığı test sonucu pozitif sonuç alınması halinde bunun depresyon, intihar gibi olumsuz psikolojik etkilere yol açabileceği ifade edilen açıklamada, ayrıca bilgisizlik nedeniyle gerekli takip ve tedaviden de yoksun kalınabileceği belirtildi.

Bu şekilde yapılan testlerde elde edilen sonuçların kişiyi yanlış kararlar vermeye sürükleyebileceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenlerle teste karşı olunduğu kaydedildi.