Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLARA KADRO AÇILIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında kullanılmak üzere kadro tahsisine izin veren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığında

Tasarı, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere 11 bin 200 doktor kadrosu ihdas edilmesini öngörüyor. Tasarının gerekçesinde, tıp fakültelerinin yılda yaklaşık 5 bin mezun verdiği, tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklara bağlı eğitim hastanelerinde yılda 3 bin doktorun ihtisası tamamlayarak uzman olduğu belirtilerek, yasa gereği doktorların 4 yıl süre ile devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları kaydedildi.