DOKTORLAR, HÜKÜMETİ PROTESTO EDECEK

Sağlık çalışanları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi için hükümeti protesto edecek. Doktorlar, bir gün çalışmama kararı aldı

Eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını da açıklayacak olan doktorlar, ayrıca herkese eşit, nitelikli ve parasız sağlık hizmetinin sağlanmasını talep ediyor.

Sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında, acil tanı ve tedavi hastalarının bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli doktorlarca takviye edilecek. Yatarak tedavi gören hastaların bakımı, çocuklar, hamileler ile diyaliz, yoğun bakım ve kanserli hastaların her türlü tıbbi tedavisi de aksatılmadan sürdürülecek.

Doktorlar, eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklayacak. Ankara’da sağlık çalışanları, Numune Hastanesi’nde biraraya gelecekler ardından toplu olarak Sağlık Bakanlığı’na yürüyecekler.

Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini ayrıca herkese eşit, nitelikli ve parasız sağlık hizmetinin sağlanmasını talep ediyor.

NTVMSNBC