DİYABETTE YENİ UMUTLAR

Diyabet hastalığının türlerinden biri olan ‘Tip 1 diyabet’, hastanın kendi bağışıklık sistemiyle durduruldu. Yeni yöntemin yan etkileri sağlık uzmanlarını düşündüyor.

Avrupalı araştırmacılar, Tip 1 diyabetin özel bir antikor aracılığıyla tedavi edilebileceğini gösterdi. Ancak yeni yöntemin diyabeti tedavi ederken başka bir kan hastalığına yol açma riski bulunuyor. Araştırma sonuçları New England tıp dergisinde yayımlandı.

‘Tip 1’ denilen diyabet türüne yakalananlarda organizma, insülin üreten kendi hücrelerini imha ediyor. İnsülin salgılanmayınca, hücreler enerji kaynağı şekeri kullanamıyor ve şeker kanda fazlasıyla birikiyor. Bunun sonucu ise böbrek yetmezliği, körlüğe kadar varan bazı dejeneratif hastalıklar.

Paris’teki Necker Hastanesi uzmanları, 12-39 yaşları arasında 80 Tip 1 diyabet hastasını iki gruba ayırdı. Deneklerden bir kısmına altı gün boyunca etkisiz bir ilaç, diğer yarısına ise ‘anti-CD3’ şırıngalandı. ‘Anti-CD3’ hastanın insülin üreten hücrelere saldıran bağışıklık sistemi hücrelerini durdurdu. Bu sırada her iki gruba insülin ihtiyaçlarını karşılamaları için günde üç kez de insülin verildi.

1.5 yıl sonunda etkisiz ilaç verilen hastaların metabolizmalarının insülin üretme kapasitelerinin üçte birini yitirdiği ve vücutlarındaki şekeri düzenlemek için artık % 50 daha fazla insüline ihtiyaç duydukları görüldü. Antikor verilenlerin ise insülin ihtiyaçlarının artmak yerine % 12 azaldığı belirlendi. Tedavi en çok insülin üretme kapasitelerini hâlâ yarı yarıya koruyanlarda etkili oldu.

Yan Etkiler Hafif ve Geçici

Öte yandan antikor verilen bütün hastalarda gribe benzer şikâyetler ve ateşle seyreden bir kan hastalığının semptomları görüldü. Ancak yan etkilerin tümü hafif ve geçiciydi. Araştırmacılar, sonucun insülin bağımlısı şeker hastalarının, kendi bağışıklık sistemiyle tedavi edilmesi açısından çok ilginç olduğunu düşünüyor.