DİYABET NEDİR?

Diyabet, kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık 40 milyon diyabetli olduğu bilinmektedir.

Diyabetin nasıl bir hastalık olduğunu anlayabilmek için öncelikle insan vücudunun işlevlerini yerine getirirken gerekli olan enerjiyi nasıl sağlayacağını bilmek gerekir. İnsan vücudunun enerji ihtiyacı yiyeceklerdeki karbonhidrat (şeker), protein ve yağlardan sağlanır. Sindirim sisteminde parçalanarak kan dolaşımına geçen bu besin öğelerinin en önemlisi glukoz adı verilen basit şekerdir. Glukoz başta beyin olmak üzere vücuttaki tüm organların enerji kaynağıdır. Gülukozun enerji sağlayabilmesi için kan akımından ayrılarak vücut hücrelerinin içine girmesi gerekmektedir. Glukozun kanı terk ederek hücrelerin içine girmesini pankreas adı verilen organdan salgılanan insülin hormonu sağlamaktadır.

Pankreastan insülin hormonunun salgılanmasının azalması veya salgılanan insülinin yeterli etkiyi gösterememesi durumunda kan şekeri yükselerek diyabet ortaya çıkar.

Diyabeti sadece kan şekeri yüksekliği olarak düşünmek hastalığı çok basite almak olur. Çünkü diyabet, zamanında teşhis ve düzenli takip tedavi edilmezse birçok organda hastalıklara yol açar.

DİYABETİN BELİRTLERİ

Yorgunluk, halsizlik
Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, çok su içme
Sık idrar yapma
Yaraların geç iyileşmesi
Kuru ve kaşıntılı cilt
Sık enfeksiyon gelişmesi
Açlık hissi ve çok yemek yeme
Görme bulanıklığı

DİYABET RİSK FAKTÖRLERİ

Obezite
Ailesinde diyabetli bulunanlar
Gebelik diyabeti veya iri doğum öyküsü
İleri yaş (Tip 2 diyabet için)
Hareketsiz yaşam
Hipertansiyon ve hiperlipidemsi bulunanlar

DİYABET TİPLERİ

Tip 1 Diyabet
Tip 2 Diyabet
Gestasyonel (Gebelik) Diyabet

TİP 1 DİYABET

Pankreastan salgılanan insülinin eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişen diyabet tipidir. Her yaşta ortaya çıkabilmekle beraber sıklıkla 30 yaşın altındaki insanlarda ortaya çıkar.

Diyabet belirtileri aniden başlar, şikayetler ciddiye alınmaz ise hasta kendini kaybederek komaya girebilir.

Tip 1 diyabet tedavisinde mutlaka insülin gereklidir, şeker düşürücü hapların tedavide yeri yoktur.

TİP 2 DİYABET

En sık görülen diyabet tipidir. Tüm diyabetlerin %90’ı Tip 2 diyabetlidir.

Tip 2 diyabet gelişiminde 2 önemli faktör rol oynar;

İnsülin salgısının bozukluğu
İnsülin etkisine vücutta direnç
Çoğu vakada diyabet belirtileri görünmez, tanı genellikle raslantısal olarak konur. Genellikle 45 yaşın üzerinde kilolu insanlarda ortaya çıkar

Kaynak: www.florence.com.tr
Group Florence Nightingale