CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK…

Hükümet Cumhuriyet tarihinin sağlık alanında en büyük reformu kabul edilen ‘Genel Sağlık Sigortası’ için kolları sıvadı. İşte Genel Sağlık Sigortası’ndan ana başlıklar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Emeklilik Sigortaları kanun tasarılarını Başbakanlığa gönderdi.

GSS Kanun Taslağı’na göre, vatani görevini yapan er erbaşlar ile Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarından kendi ülkesinde sosyal sigortası olanların dışındaki tüm kişiler GSS kapsamına alınacak.

Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, tedavi için başvurulan tarihten önce, son 1 yıl içinde 90 gün prim ödemiş olması ve tedavi sırasında kimlik gösterilmesi gerekecek.

Ancak 18 yaşın altındakiler ve tıbben başkasının yardımına muhtaç olanlarla acil durumlar, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, kişisel koruyucu sağlık hizmetleri ve analık hali ile iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde bu şartlar aranmayacak.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayakta tedavide verilen ilaçlar için yüzde 10-20 arasında; ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10-20 arasında, ayaktan veya yatarak sağlanan diğer sağlık hizmetleri için yüzde 1 oranında katılım payı alınacak. Ancak katılım payı, net asgari ücreti geçemeyecek.

Primi devlet tarafından ödenecek kişilerde ise katılım payı, yukarıdaki oran ya da tutarları geçmeyecek şekilde belirlenecek.

Sağlık kurum ve kuruluşları, birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak sınıflandırılacak. Sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sevk zincirine uygun hareket etmek zorunda olacak. Sevk zinciri kapsamında ilk olarak aile hekimine başvurulacak.

İş kazası ve meslek hastalığı ile acil haller dışında aile hekiminden sevk alınmaksızın yapılan başvurulara ilişkin giderler karşılanmayacak.

GSS için yüzde 12.5 oranında prim ödenecek. Bunun yüzde 0.5’i iş kazası ile meslek hastalığı primi olacak. Ödenecek yüzde 12.5 oranındaki primin yüzde 5’i çalışan, yüzde 7.5’i ise işveren hissesi olarak uygulanacak. Emeklilerden sağlık hizmeti için prim alınmayacak, aylıklarından kesinti yapılmayacak.

Başbakanlık’a gönderilen “Emeklilik Sigortası Kanunu” yasa taslağıyla zorunlu sigortalılık kavramı tarım ve inşaat işlerinde süreksiz işlerde çalışanları, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanları, gelir vergisinden muaf olanları, ev hizmetlerinde çalışanları, aylık kazançları prime esas asgari aylık kazancın altında olanları kapsamayacak şekilde değiştiriliyor. Kapsam dışındakiler isteğe bağlı sigortadan yararlanabilecek.

İsteğe bağlı sigorta prim oranları, prime esas kazanç taban ve tavanı arasında kalmak kaydıyla, sigortalılar tarafından belirlenecek tutar üzerinden yüzde 20 olarak uygulanacak. İsteğe bağlı sigortalıların hizmet süreleri, prim ödemeye başladıkları andan itibaren işlemeye başlayacak. İsteğe bağlı sigortalılık için GSS priminin de ödenmesi gerekecek.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için prim oranı yüzde 20 olacak. Bunun yüzde 9’u sigortalı payı, yüzde 11’i ise işveren payından oluşacak. Yüzde 20 olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primine ilave olarak, devlet de ayrıca yüzde 5 oranında sosyal güvenlik katkı primi ödeyecek.