Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABI DİL GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Çocuklarda sıkça görülen orta kulak iltihabı çoğu zaman fazla ciddiye alınmıyor. Oysa dil gelişimi döneminde yaşanan orta kulak iltihabı konuşma bozukluklarına bile yol açabiliyor. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Hakan Yenice ve KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı orta kulak iltihapları ve orta kulak iltihaplarının dil gelişimi üzerindeki etkilerine dair bilgi verdi.

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hakan Yenice, halk arasında orta kulak iltihabı olarak bilinen Akut otitis media (AOM)’nın en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu açıkladı. Dr. Hakan Yenice, 3 yaşına gelmiş çocukların hemen hemen hepsinin bir kez bu sorunu yaşadığını belirtirken, burada temel sorunun orta kulakta oluşan sıvının değişik sürelerde burada kalması olduğunu söyledi. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hakan Yenice: “Sıvı varlığı nedeni ile işitme kaybı oluşmaktadır. Duruma göre değişkenlik göstermekle beraber sıvının yoğun varlığı durumunda, çocuğun çevresindeki konuşma seslerini büyük ölçüde duymasına engel olacak kadar önemli işitme kayıpları ile karşılaşabiliyoruz” dedi.

Orta kulak iltihabı en çok dil gelişimi döneminde görülür!

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı, orta kulak iltihaplarının en sık görüldüğü yaşların aynı zamanda dil gelişiminin de en hızlı ilerleme gösterdiği yaşlara denk geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklar 18 ay 3 yaş aralığında hem kelime haznelerini önemli ölçüde geliştirirler hem de o dilin kurallarını öğrenirler. Dil gelişimi ve konuşma becerilerinin yaşa uygun bir seyir gösterebilmesi için öncelikli olarak iyi bir işitme olması gerekir. İşitilenler sayesinde çocuk o dili ve o dilin kurallarını öğrenir. Orta kulak iltihabı olması durumunda çocuk kayıp derecesine göre yeterli bir işitmeye sahip olamaz. Çocuk sürekli ses alamaz, arka plandaki seslerle anlamlı sesleri ayırt etme sıkıntı yaşar ve dile dair bilgisi sınırlı kalır. Bu nedenle de alıcı dil ve ifade edici dil becerilerinin gelişiminde sıkıntı ile karşılaşırız.”

Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı, benzer şekilde orta kulak iltihabı nedeni ile belli konuşma seslerini duymakta zorluk çeken çocuklarda o sesin üretiminde de ilerleyen dönemlerde sorunlar yaşadığının gözlemlendiğini belirtirken, uzun süreli orta kulak iltihabı olan ve bu süreçte /s/ sesi gibi yüksek frekans özelliği taşıyan bir konuşma sesini yeterli düzeyde duyamayan bir çocuk, bu sesi olması gerekenden farklı üretebildiğini ve bir artikülasyon sorunu ile karşılaşabildiklerini söyledi.

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Odyoloji, Ses ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İrem Konakçı: “Bu nedenle orta kulak iltihapları sadece bir kulak problemi olarak ele alınmamalı. Çocuğun dil gelişimini, sosyal uyumunu, akademik performansını etkileyen ve işitmedeki yetersizlik nedeni ile davranış problemleri ile sonuçlanabilen önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Orta kulak iltihabı mutlaka uzman hekim tarafından takip edilmeli!

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hakan Yenice, bu nedenden dolayı orta kulak iltihaplarının mutlaka kulak burun boğaz uzmanı tarafından takip edilmesi gerektiğini ve yapılacak muayene sonrası odyoloji uzmanı tarafından işitmenin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, olası dil ve konuşma sorunlarını minimum düzeyde tutabilmek için, çocuğun medikal veya cerrahi müdahale sürecinde ve sonrasında da hem işitmesi, hem de dil gelişiminin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.