Genel SağlıkHABERLER

ÇOCUĞUNUZUN DEMİR DÜZEYİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Demir eksikliği çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkiliyor

Demir eksikliği, çocukların hem beyin gelişimini hem de fiziksel gelişimini olumsuz etkiliyor. Demir eksikliği tedavisi için hızlı büyüme dönemi kaçırılırsa kaybın geri dönüşü olmuyor.

MNTLAB Laboratuvar Hizmetleri Danışmanı Biyokimya Uzmanı Doç. Dr. Nezih Hekim, dokulara oksijen taşınmasına yardımcı olan demirin, sinir sistemi gelişiminde önemli rol oynadığını söylüyor ve özellikle büyüme çağındaki çocukların serum demir, transferin ve ferritin düzeylerinin ölçülmesinin gelecekteki başarılarına katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Amerikan Pediatri Akademi Komitesi, yenidoğanların 9-12. ayda, prematürelerin 6. ayda demir eksikliği açısından taranmasını öneriyor. Yapılan araştırmalar, erken çocukluk döneminde yaşanan demir eksikliği anemisinin, okul performansının anlamlı derecede azalmasına neden olabileceğini söylüyor. Araştırmacılar, kötü beslenme sonucunda oluşan demir eksikliğinin çocuklarda okul başarısını etkilediğini özellikle matematik ve lisan derslerinde başarısızlığa yol açtığını belirtiyor. Bazı araştırmacılara göre 20’li yaşlardaki beyin gelişimi 10’lu yaşlarda belirleniyor. Araştırmalar, yetersiz demirle beslenen çocukların beyindeki sinir hücrelerini koruyan kılıfı oluşturan hücrelerle bağlantı kurmada yetersiz kaldığını; bilişsel, lisan ve motor gelişimini bozduğunu gösteriyor.

Beynin demir içeriğinin sadece beslenme ile değil, genetik alt yapıyla da ilişkisi bulunuyor. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk döneminde demir açısından yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat etmek ve kandaki demir düzeyinin dönemsel olarak ölçülmesi gerekiyor.