Genel SağlıkHABERLER

BEBEKTE İNATÇI AĞLAMA NİYE?

Özellikle yeni doğan bebeklerde annelerin kâbusu haline gelen inatçı ağlamanın sebebi kolik’tir. Birbirini izleyen 3 hafta boyunca, haftada 3 gün, günde 3 saatten fazla süren ağlama olarak devam eder.

çocuk Gastroenteroloji uzmanı Dr. Enver Mahir Gülcan, “bazı bebekler çok kısa, bazısı ise uzun süre ağlayabilirler. Bebekten bebeğe değişen ağlama biçimlerine göre bazıları hafif, bazıları ise kuvvetle ağlarlar. Sakinleştirilmeleri ise, yine bebeğin karakterine göre değişik biçimlerde olur. Bebeklerin büyük çoğunluğundaki ağlama 2. hafta civarında başlar, 6. ile 8. haftalarda en üst seviyeye çıkar. Tüm bu nedensiz kolik ağlamaları 3. veya 4. aylarda azalır” dedi.
İnatçı ağlamanın bir hastalığa bağlı nedenlerinin de bulunduğunu belirten Dr. Enver Mahir Gülcan, hastalığa bağlı nedenlerden bazılarını şöyle sıraladı: Sindirim sistemi dışı nedenlerden kaynaklı idrar yolu enfeksiyonu ve fıtık, sindirim sistemi hastalıklarından olan inek sütü alerjisi, gastroözefageal reflü, laktoz intoleransı gibi bozukluklar olarak sıralanabilir.
Ayrıca Kolik’in yol açtığı inatçı ağlamanın, hastalığa bağlı olmayan nedenlerine bakıldığında; yorgunluk, açlık, sinir sisteminin olgunlaşmasında gecikmeye bağlı sakinleşmede yetersizlik gibi nedenlere bağlı olabileceğinin de altını çizdi.