BEBEK MAMASINA GDO YASAĞI

Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünlerinin, bebek mamalarında kullanımı, bu tür ürünleri içeren mamaların ithalatı ve ülke içinde dağıtımı yasaklanıyor. Antibiyotiklere dirençlilik genleri içeren GDO’ların üretimi de yasaklanırken, tüketimi ve kullanımına ise 2009’dan itibaren yasak getiriliyor.

Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Cantagena Biyogüvenlik Protokolü’nü dikkate alan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünlerle ilgili olarak “Ulusal Biyogüvenlik Kanun Taslağı” hazırladı.

GDO ve ürünlerinin ithalatı, piyasaya sürülmesi, kapalı kullanımı ve transiti izne bağlanan taslağa göre, biyoteknolojik tekniklerle geliştirilen ürünlerin güvenli bir şekilde araştırılması ve geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ve ihracatını denetleyecek bir “Biyogüvenlik Kurumu” kurulacak.

BEBEK MAMALARINA YASAK, BEBEK AŞISINA SERBEST

Taslakta, GDO ve ürünlerinin verilen izinde belirtilen koşullarda ve kullanım amacı dışında kullanılması yasaklanıyor. GDO ve ürünlerinin yenilebilir aşılar, vitaminler gibi bebekler için özel geliştirilmiş olanlarda kullanımı serbest bırakılırken, bebek mamalarında kullanılması, bu tür ürünleri içeren bebek mamalarının ithalatı ve ülke içinde dağıtımının yasaklanması öngörülüyor.

İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan antibiyotiklere dirençlilik genlerini içeren GDO’ların üretimi yasaklanırken, tüketimi ve kullanımının ise 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren yasak olması öngörüldü.

Gıda, yem, işleme ve tüketim amacıyla ithalatı yapılan veya ülke içinde geliştirilen gıda ve ürünlerinin piyasaya sürülmesi amaçlandığında, gıda ve ürününün her bir ithalatı ve piyasaya sürülmesinden önce Biyogüvenlik Kurumu’na başvurulacak. Bu ürünlerde GDO eşik değeri Kurum tarafından belirlenecek.

CEZALAR

Tarım Bakanlığı, GDO ve ürünlerinin yasada belirtilen şekli dışında, kullanımını cezalandıracak. GDO ve ürünlerini izin verilen kullanım amacı dışında kullananlara 3 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezası ve ayrıca 10 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası öngörülüyor. GDO ve ürünlerini bebek mamalarının üretiminde kullananlara 3 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis cezası ve ayrıca 10 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası verilecek.

GDO ve ürünlerine ilişkin risk ya da risk şüphesini öğrendiği halde yekili birime bildirmeyen başvuru sahiplerine 50 milyar lira idari para cezası verilmesi öngörülürken, zarar ortaya çıkması durumunda ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu ürünlerin izinsiz olarak veya iznin iptal edilmiş olduğu hallerde çevreye serbest bırakılması sonucu hayvan ve çevre sağlığı açısından zarar meydana gelmesi halinde 5 yıldan 8 yıla kadar ağır hapis ve 40 milyar liradan 60 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi öngörülüyor. İnsan sağlığı açısından zarar meydana gelmesi halinde 6 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis 50 milyar liradan 100 milyar liraya kadar ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Hürriyet