Genel SağlıkHABERLER

BAKANLIK, SAĞLIKÇILARA ÇEKİDÜZEN VERECEK

Sağlık Bakanlığı, bazı hastanelerde gelişigüzel kıyafet sebebiyle sağlık personelinin birbirinden ayırt edilemediğini bu yüzden de hasta, hasta yakını ile hastane personeli arasında problemler yaşandığını ve…

Sağlık Bakanlığı, bazı hastanelerde gelişigüzel kıyafet sebebiyle sağlık personelinin birbirinden ayırt edilemediğini bu yüzden de hasta, hasta yakını ile hastane personeli arasında problemler yaşandığını ve bu durumun zaman zaman bazı olumsuzluklara sebep olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan tüm personelin, görev yaptıkları çalışma saatleri içerisinde, mensubu oldukları meslek grubu için belirlenmiş ve tarif edilmiş kıyafeti giymekle yükümlü olduğuna işaret eden Bakanlık, kurallara uymadığı tespit edilen personel hakkında soruşturma başlatarak, işledikleri fiile uygun disiplin cezaları uygulayacak ve ilgili kurum baştabiplerini de uyaracak.

Bakanlık, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla hastane yönetimlerinin personelin görev yaptığı birim, mensubu olduğu meslek grubu ve unvanlarına göre ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla uygun renkler belirlemekte ve uygulamaya koymakta serbest olduğunu da açıkladı. Bakanlık, yataklı tedavi kurumlarında çalışan bütün personelin yakasına, görev yaptığı kurumun adını, personelin mesleği ve unvanını, adını -soyadını, kurum sicil numarasını belirten baştabiplikçe onaylanmış fotoğrafı bulunan, aynı tip yaka kimlik kartı takması zorunlu olduğunu da kaydetti.

Ayrıca yaka kimlik kartlarındaki meslek-ad-soyadı bilgilerinin en az 1.5 metre uzaklıktan okunabilecek nitelikte olması gerektiğine de dikkat çekti.