Genel SağlıkHABERLER

BAKANLIK 14 TEMMUZ’DA ‘TAM GÜN’ UYGULAMASINI SAVUNACAK

Hekim ve vatandaşlar, tam gün uygulaması ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararı bekliyor. Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi’nde tam gün uygulamasını savunacak. Aynı gün mahkeme Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkililerini de dinleye

Hekim ve vatandaşlar, tam gün uygulaması ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak kararı bekliyor. Sağlık Bakanlığı, 14 Temmuz’da Anayasa Mahkemesi’nde tam gün uygulamasını savunacak. Aynı gün mahkeme Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkililerini de dinleyecek.

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kimi maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle CHP tarafından açılan davada gözler Anayasa Mahkemesi’nde. Mahkeme, 14 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) dinleyecek.

Bakanlık; hekim ve hastalar arasındaki para ilişkisinin ortadan kalkacağı; hastaların sağlık hizmetine erişiminin kolaylaşacağı, üniversitelerdeki öğretim üyelerinin asli görevleri olan eğitim ve araştırma faaliyetlerini hakkıyla yerine getireceği; tüm personelin ek ödemelerinin artırılacağı; Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki iş birliğinin geliştirileceği gibi gerekçelerle tam gün uygulamasını savunuyor. Pratisyen hekimlerin maaşlarında yüzde 43, uzman hekimlerin maaşlarında yüzde 71, klinik şef ve şef yardımcılarının maaşlarında ise yüzde 80 oranında artış olacağını belirten bakanlık, özel muayenehane veya üniversite hastanelerinde sadece para ödeyebilenin hekimini seçmesi döneminin yasa ile birlikte sona ereceğini kaydediyor.

TTB ise yasaya karşı. Tam gün ile hekimlerin gelirlerini artırmak için gereksiz tetkiklere yöneleceğini ve performansının üstünde çalışmaya başlayacağını öne süren TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, bu durumun sağlık hizmetinin kalitesinde düşmeye neden olacağını ileri sürüyor.