ASTIMLA MÜCADELE

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Karlıkaya, astımda nefes yollarının çevresel değişikliklere karşı hassaslaştığını, öksürük ve hırıltılı solunum ile ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi: “Çevresel faktörler, alerjenler ve çocukluk çağında geçirilen viral enfeksiyonlar, astımı tırmanışa geçirir. Astımda, nefes yollarında, mikrobik olmayan iltihaba bağlı şişme yaşanır. Nefes yollarındaki kaslarda daralma nedeniyle nefes yolları tıkandığından, solunum zorlaşır. Astım atağını, çevre kirliliğinin yanında, gribal enfeksiyon, alerjenler, sigara dumanı, hava kirliliği, kimyasal maddeler, üzüntü, stres, bazı ağrı kesiciler, tansiyon düşürücü ilaçlar da artırır.”

Astım yakınmalarının saatten saate, günden güne farklılık gösterdiğini anlatan Doç. Dr. Karlıkaya, yakınmaların kişiden kişiye de değişiklik göstererek yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Astımın topluma zararını önlemek için, yakalanmayı kolaylaştırıcı faktörleri azaltma yoluna gidilmesi gerektiğini öneren Doç. Dr. Karlıkaya, çocuklarında astım gelişmemesini isteyen ailelerin, evde yemek pişirirken yemek dumanlarının solunulan havaya yoğun şekilde karışmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Doç Dr. Karlıkaya, mutfakta mutlaka uygun bir aspiratör bulunması ya da en azından pencerelerin açık tutulması konusunda aileleri uyardı.