ASPİRİN KADINLARDA MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Londra Guy’s Hospital uzmanları tarafından yapılan inceleme sonuçlarına göre Aspirin ve benzeri ilaçların meme kanseri riskini yüzde 20 oranında azalttığı ortaya çıktı.

37 binden fazla kadın üzerinde yapılan ve 27 yıla yayılan 21 ayrı araştırmada,

Aspirin’in de aralarında bulunduğu NSAİİ’ler ile meme kanseri riski arasında ilişki incelendi. Mart ayında International Journal of Clincal Practice dergisinde yayınlanarak tıp dünyasına duyurulan araştırma sonuçlarına göre Aspirin kullanan kadınlarda meme kanseri riskinde yüzde 20 oranında düşüş olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmaya göre meme kanseri hastalarında COX enzimi ve prostaglandinlerin anormal olarak yüksek olduğu ve Aspirin gibi steroid olmayan antienflamatuvar ilaçların (NSAİİ) COX enzimini inhibe ederek prostaglandin sentezini azalttığı görüldü. Bu sonuca göre meme kanserinden korunmada ve tedavisinde NSAİİ’lerin etkili bir rolü olabileceği belirtiliyor. Aspirin’in meme kanseri hastalarında kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan maddelerin miktarını artırdığı ve buna paralel hastalığa bağlı ölümlerde azalma olduğu da belirtiliyor.

Araştırmacılar meme kanseri riskini azaltmak için kullanılması gereken optimal doz ve kullanım süresi ile ilgili daha detaylı araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Berlin Teknik Üniversitesi ve Teknoloji ve Yönetim Bölümü’nün 2001 ve 2005 yılları arasında gerçekleştirdiği bir başka meta- analiz ve meta- regresyon gözlemlerine göre ise “Aspirin kullanılan her yılın meme kanseri riskini yüzde 2 oranında azalttığı” sonucuna ulaşılmıştı.

Detaylı Bilgi:

1. NSAIDS and breast cancer: possible prevention and treatment strategy. Agrawal A and Fentiman IS. IJCP, the International Journal of Clinical Practice. 62.3, 444-449. (March 2008)

2. Mangiapane S, Blettner M, Schlattmann P. Aspirin use and breast cancer risk: a meta-analysis and meta-regression of observational studies from 2001 to 2005. Technical University of Berlin, Department of Technology and Management, Berlin, Germany.Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008 Feb;17(2):115-24.