Genel SağlıkHABERLER

ASM VE JOHNS HOPKİNS MEDİCİNE FELAKET İÇİN EĞİTİYOR

Anadolu Sağlık Merkezi, Johns Hopkins Acil Tıp Bölümü ve Kritik Olaylara Hazırlık ve Müdahale Bölümü (CEPAR) işbirliğiyle “Yaralanmalar, İşyeri Sağlığı, Acil Durum ve Felaket Yönetimi” konferansı düzenliyor.

Hekimleri, doğal afet ve kazalarda acil müdahalelerde daha yetkin hale getirecek olan konferansa, Johns Hopkins ile ASM hekimleri konuşmacı olarak katılacak. Konferans, 15 Ocak 2009 Perşembe günü, Anadolu Sağlık Merkezi Efes Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

12 Ocak 2009, İstanbul; Anadolu Sağlık Merkezi, stratejik ortağı Johns Hopkins Medicine ile birlikte gerçekleştirdiği konferansların 11.’sinde, doğal afetlerde ve kazalarda acil müdahale konusunu işleyecek.

Sağlık sisteminin acil olaylara hazır olmasının ve bu durumda yapılması gereken müdahalelerle ilgili araçların ele alınacağı konferansta, konuşmacılar, “felaketler ve buna eşlik eden yaralanmalara yaklaşım”ı konuşacaklar.

Konferansa, Johns Hopkins CEPAR Direktörü James J. Scheulen ve Direktör Yardımcısı Christina Catlett’in yanı sıra, ASM’den Dr. Şadiye Çetintaş, Prof. Dr. Aydın Yücetürk ve Prof.l Dr. Tuncer Süzer ile Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kaya Yorgancı konuşmacı olarak katılacak.

Sabah oturumunda, “Kimyasal yaralanmalar ve yanıklar”, “Travmatik uzuv yaralanmaları” gibi konuların ele alınacağı konferansta; öğleden sonra, “Hastane öncesi acil tıbbi yardım sistemi ve felaketlere verilecek yanıtta bu sistemin oynayacağı rol”, “Toplu ölüme yol açan olaylarda kullanılabilecek triyaj sistemleri” hakkında bilgiler verilecek. Oturum, “İşyeri hekimliği ile acil hekimliği arasındaki işbirliği-gelişme fırsatları” konulu bir panelle sona erecek.

Konferansla katılımcıların; küçük ve büyük felaketleri çevreleyen durumlar, bu durumlarda beklenebilecek yaralanma türleri, kimyasal yaralanmaya maruz kalan kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması ve tedavi biçimlerinin tanımlanması gibi konularda yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.