Genel SağlıkHABERLER

ASEGEM SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLİYOR

Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) 2 Mart–27 Nisan 2010 tarihlerinde “Sağlık Hukuku Sertifika Programı” düzenliyor. Program kapsamında sağlık hukuku kavramının tanımı, gelişimi, temel konuları ve sorunlarına ilişkin bilgi verilmesi amaçlanıyor. Programın hedefleri arasında katılımcıları sağlık hukukunun temel konularında eğitmek, sağlık alanını ilgilendiren tazminat ve ceza hukuku davalarını değerlendirme becerisi kazandırmak da yer alıyor.

Sertifika programı hekimler, hemşireler, ebeler gibi yardımcı sağlık çalışanları, sağlık kurumu yöneticileri, hukukçular, avukatlar, sigortacılar ve diğer meslek gruplarından ilgililer için tasarlandı. Programın eğitmenleri arasında tıp etiği ve deontoloji, adli tıp, psikiyatri, anayasa, ceza, tazminat hukuku akademisyenleri, hukuk danışmanları, sağlık hukuku uzmanları, avukatlar yer alıyor. Dersler, temel konularda teorik bilgi vermenin yanısıra, vaka ve dava çözümlemeye yönelik interaktif tartışma ve analiz yöntemiyle işleniyor.

Programın ders başlıkları, biyoetik, sağlık çalışanları için hukuk bilgisi, sağlık çalışanının hukuki ve cezai sorumluluğu, adli-idari yargı, tıp etiği ile ilgili yasal düzenlemeler, malpraktis ve komplikasyon, hasta hakları, aydınlatılmış onam, adli psikiyatri ve cezai ehliyet, üreme ve hukuk, ötanazi, organ nakli, hekimlerin hizmete yönelik haklarından oluşuyor.