Genel SağlıkHABERLER

AMELIYATLA AYAK GÜZELLIĞI MÜMKÜN MÜDÜR?

Ayaklarımız gizli kalmış, üzerinde en az konuşulan güzellik objeleridir. Görüntüsü için gereken önem verilmeli fakat öncelikli amaç, fonksiyonel bozukluk ve ağrının giderilmesi olmalıdır. Ülkemizde burun ve meme estetiği gibi çok yapılan operasyonlar dışında son dönemlerde ayak estetiği de oldukça rağbet görüyor. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahı Prof. Dr. Tahir Öğüt konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu;

Estetik ameliyatı dendiğinde akla genellikle burun veya meme estetiği gelir. Eskiden bu tür ameliyatlar çok sıra dışı hatta birçokları tarafından gereksiz sayılırdı. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda ise insanların beğenmedikleri yerlerini ameliyatla düzelttirmeleri çok normal karşılanmakta, burun ve meme estetiği artık çok sıradan sayılmaktadır. Dış güzellik denince artık tepeden tırnağa güzellik algılanmaktadır.

Ayaklarımız gizli kalmış, üzerinde en az konuşulan güzellik objeleridir. Ayaklar gizli kalmıştır çünkü pek göz önünde değildirler ve “ayak”lardan bahsetmek bizim toplumumuzda genelde pek hoş karşılanmadığı gibi bu konu güzellik kavramıyla da bağdaştırılamayabilir. Hatta “dost başa düşman ayağa bakar” diye bir atasözümüz bile vardır. Ayaklardan fazla bahsetmemenin altında gülünç duruma düşmekten duyulan kaygı da vardır.

Oysa gerçek durum biraz farklıdır. Ayak fetişizminin erkekler arasındaki en yaygın fetişizm türü olduğu bilinmektedir. Ayak takıntısı olan erkeklerin sayısının hiç de az olmadığı, internette fetişizmle ilgili sitelerin ayak sağlığı ile ilgili olan sitelerden çok daha fazla olmasından da anlaşılabilir. Gerçekten de her yeri güzel fakat ayakları çok çirkin bir insan bazılarına itici gelebilir. Bu durumun tam tersi de çok mümkündür. Yani çok güzel ayaklarından başka bir estetik özelliği olmayan insanlar da bazılarına çok çekici gelebilir.

AMELİYATLA ÇİRKİN AYAKLAR GÜZELLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Kozmetik ayak cerrahisi Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sıkça uygulanmaktadır. Özellikle Beverly Hills’teki merkezlerde bu konudaki en uç uygulamaları görmekteyiz. Ayağını inceltmek için bir sıra parmak ve tarak kemiklerini çıkartmaya varan, bence çılgınlık olan işlemler yapılmaktadır.

Ayakta şekil bozukluğu ve dolayısıyla çirkinliğe yol açan her türlü deformasyonu düzeltmek günümüzde mümkündür. (Bknz. Tablo) Bu bozuklukların birçoğu sadece estetik bir problem olmaktan çok kişide fonksiyonel bozukluk ve ağrıya da neden olan durumlardır. Bizim başlıca amacımız ağrıyı ve fonksiyonel bozukluğu düzeltmektir. Bunu başardığımızda zaten ayağın şekli de düzelmiş olur. Eğer kişide hiç ağrı ve fonksiyon bozukluğu yoksa sırf estetik amaçlı bu ameliyatların yapılmasını ben kendi hastalarıma tavsiye etmiyorum çünkü bu ameliyatlar kemikler kesilerek yapılır ve ameliyattan sonra hiç ağrısı olmayan bir ayakta ağrı ortaya çıkma riski vardır. Bir tek diyabetik hastalar istisna tutulabilir, çünkü bu hastaların bir kısmı zaten ağrıyı hissetmezler ve eğer ayaklarında deformite de varsa, önce bu bölgelerde nasırlaşma sonrasında da iyileşmeyen yaraların oluşma riski vardır. Onun için his kusuru olan şeker hastalarının ayak deformasyonları mutlaka düzeltilmelidir.

AYAK ESTETİĞİNİ KİMLER YAPAR?

Ayak estetiğini ayak cerrahları yapar. Ayak cerrahı deyince de aklımıza Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları gelmelidir. Plastik cerrahlar daha çok kalın ayak bileklerinin inceltilmesi veya cilde ait bozukluklarla ilgilenirler. Kemiklere müdahale edilmesi gereken işlemler mutlaka Ortopedik Cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Artık ülkemizde de sadece veya çoğunlukla “ayak ve “ayak bileği cerrahisi” ile uğraşan tecrübeli Ortopedi Uzmanları az da olsa vardır.

HASTA NE ZAMAN AYAĞA KALKABİLİR?

Bu, yapılan ameliyatın bölgesine, ameliyatın tekniğine ve hastanın doktorla olan iletişimine göre değişir. Bir gün sonra da ayağa kalkabilir, 6 hafta sonra da. Tabi ayak ameliyatlarının en zor tarafı insanoğlunun ayakları üzerinde yürüdüğü ve yeryüzüyle teması ayaklarıyla sağladığı gerçeğidir. Bir meme veya burun ameliyatından sonra ise insanlar hemen ayağa kalkabilirler.

BU AMELİYATLARIN KOMPLİKASYON RİSKİ NEDİR?

Bu da ameliyatın tipine ve hastanın sigara içip içmediğine göre değişir. Sigara içen kişilerde ayak cerrahisi sonrasında komplikasyon gelişme riski içmeyenlere göre en az 2 kat daha fazladır. Ben günde 5 taneden fazla sigara içen hastalarıma ameliyattan 1 ay önce sigarayı bırakmalarını ve sonrasında da en az 3 ay içmemelerini tavsiye ediyorum. Tecrübeli bir ayak cerrahı tarafından yapıldığında ve hasta-doktor iletişimi iyi olduğu takdirde bu ameliyatlardan sonra komplikasyon görülme olasılığı diğer ameliyatlardan daha fazla değildir.

Tablo: Ayakta şekil bozukluğuna yol açan başlıca nedenler:

• Halluks valgus: Başparmaktaki şekil bozukluğu

• Çekiç parmak: İkinci – üçüncü parmaklarda olabilen kıvrılma.

• 5. parmakta doğuştan içe dönüklük.

• 5. Parmak dış kenarında nasırlaşma

• 2. Parmakta aşırı uzunluk

• Kemik yapısından kaynaklanan ayak tabanındaki nasırlaşmalar

• Kemik kısalıklarına bağlı şekil bozuklukları.

• Doğuştan olan bozukluklar

• Kemik çıkıntıları

• Düztabanlığa bağlı şekil bozuklukları

• Nörolojik (sinirsel) hastalıklara bağlı ayak şekil bozuklukları

• Eski ayak kırıklarına bağlı şekil bozuklukları

Prof. Dr. Tahir Öğüt
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı