ALZHEİMER HASTALIĞI

İnsan vücudunun en hayranlık uyandıran, bütün bilinenlere rağmen yine de çok azı bilinen organıdır beyin. Ana merkez! Herşey onun kontrolünde ve her fonksiyonun bir merkezi var beyinde. Konuşma merkezi, görme merkezi, anlama merkezi, hafıza merkezi…Sınırsız sayıda işlevin ahenk içinde kontrol edildiği bu merkezde asetil kolin denilen bir maddenin eksikliği ile seyreden öyle bir hastalık var ki temel sorun unutmak! Alzheimer Hastalığı…

Son yıllarda her geçen gün adını daha sık duymaya başladığımız Alzheimer hastalığı demans grubu hastalıkların en sık görülenidir. Halk arasında bunama olarak bilinen demans kişinin hatırlama, düşünme ve akıl yürütme becerilerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde ilerleyici kaybıdır.

Günümüzde yaşlılarda en sık karşılaşılan dördüncü (kalp, kanser, felç) hastalıktır. Hastalık 65 yaşın üzerinde yüzde 5–10 ve ilerleyen yaşlarda artan oranlarda görülmektedir. Ancak gençlerde de görülebilen bir hastalıktır. Ve ailesel yatkınlık da söz konusudur.

Alzheimer hastalığında bozukluk beynin iletişim ağındadır. Bu sebeple bilgiler ve zihinsel beceriler sırayla yitirilir. Beraberinde depresyon, sinirlilik, nedensiz ağlamalar, görsel yanılsamalar, uykusuzluk ve benzeri şikayetler de vardır.

Hastalık isimlerin, tarihlerin, olayların, eşyaların yerlerinin unutulması benzeri şikayetlerle başlar. İlerledikçe gündelik işleri yapamama, yeni bir şey öğrenememe, ruhsal ve davranışsal değişiklikler… Ve son dönemde artık ailesini bile tanıyamama, yürüyememe, yemek yiyememe, davranış bozuklukları ve tam bakım ihtiyacı görülür.

Demans hayatın hiçbir döneminde normal değildir. İlgili soru ve bazı testlerle tanısı kolaylıkla konulmaktadır. Hastalık 1907 yılından beri bilinmektedir. Asırlık zamandır bilinen Alzheimer hastalığının tedavisi maalesef tam olarak bulunmamaktadır. Ancak yine de yeni geliştirilen bazı ilaçlarla belirtileri kısmen gidermek ve ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür.

Hiçbir anını unutmayacağınız çok güzel hayatlarınızın olmasını diliyorum.

Dr.Tijen Acarkan