ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ HASTANE PROGRAMI AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYABİLECEK ÖZELLİKLERE SAHİP Mİ ?

Genel

1. Aynı program bünyesinde birden fazla firmanın takibi sağlanabiliyor mu?
2. Veri tabanında İstemci/Sunucu (Client/Server) mimarisi mi kullanılıyor?
3. Veri tabanında güvenilir ve yaygın bir sistem mi kullanılıyor?
4. Programda fare (mouse) desteği var mı?
5. Modem ile destek servisi var mı?
6. Kullanıcılara yapabileceği işlere göre seviyelişekilde yetki verme olanağı var mı?
7. Bütün işlemlerde eğer kullanıcının yetkisi varsa düzeltme ve silme olanağı var mı?
8. Tüm raporlar ekrana , yazıcıya ve başka programlarda okutulabilecekşekilde diskte bir dosyaya kaydedilebiliyor mu?
9. Programda doktora göre randevu aralıklarının ve tarih bazında doktor yoğunluğunun takip edilebildiği Doktor Randevu Takip Sistemi var mı?
10. Doktor tanımlarken doktorun branşını , hastaneden veya dışardan gelen doktor olup olmadığını takip edebilme olanağı var mı?
11. Kullanmayı düşündüğünüz programda Sağlık Bakanlığı’nın kullandığı ICD-8 kodlama sistemli teşhisler yüklü olarak veriliyor mu? İstendiği takdirde ICD-10 (Uluslararası Kodlama) standartına geçebiliyor musunuz?
12. Hastanede çeşitli branşlarda konulan teşhisleri isteğinize bağlı olarak tanımlayabiliyor musunuz?
13. Hastaneye gelen hastanın tıbbi ve cari bilgilerine ne kadar süre geçmiş olursa olsun rapor halinde bakabiliyor musunuz?
14. Protokol defteri dökümü alabiliyor musunuz?
15. Epikriz alabiliyor musunuz?
16. Tüm dökümlerde istenilen fatura ve irsaliyeye göre ayarlanabilir döküm imkanı var mı?
17. Fatura dökümleri , elinizde mevcut fatura üzerinde ayarlanıp dökülebiliyor mu?
18. Bütün fiyatlarda (hizmet , laboratuar test , stoklar v.b. ) otomatik olarak , belli bir oranda veya belli bir katsayıya göre, belli bir değere yuvarlamalışekilde zam yapılabiliyor mu?
19. TTB fiyat tanımlamasında TTB katsayısını belirtip , daha sonra çarpan değiştiği zaman , laboratuar test ve hizmet fiyatlarını değiştirebiliyor musunuz?
20. Hasta ödemesini yaparken , peşin ödediği faturayı kendi firması adına kestirebiliyor mu?
21. Hasta , çıkış esnasında ödemesini çek/senet, kredi kartı veya anlaşmalı kurum olarak yaptığı zaman, tüm bu ödeme araçlarının takibi yapılabiliyor mu?
22. Oda tanımlarken yatak sayısını belirtip , odadaki yatakların ve refakatların takibi ayrı ayrı yapabiliyor musunuz?
23. Odalara özel kod verip ( suit, yarı suit v.b.) gruplayabiliyor musunuz?
24. Oda tanımlarken hangi serviste olduğunu belirtip , servis bağlantısı sağlayabiliyor musunuz?
25. Odaların yatak durum raporunu alabiliyor musunuz?
26. Hastalarınızın içinde belirlemiş olduğunuz belli bir hasta grubuna herhangi bir duyuru , kutlama mesajı v.b. gönderebilmeniz için adres etiket dökümü var mı?

Vezne ve Hasta Kabul

1. Veznedeki çalışanlar için vezne işlemlerine göre ayarlanmış Vezne Menüsü var mı?

2. Belli bir dönem arası veya gün içinde vezne veya veznelerin durumu takip edilebiliyor mu?
3. Hastane bünyesinde para alışverişinin olduğu vezneleri ( örneğin ; muhasebe veznesi , acil gündüz veznesi , acil gece veznesi gibi ) tanımlayabiliyor musunuz?
4. Tanımlanmış test , hizmet ve stok fiyatlarından istenilen testin ,hizmetin yada stoğun satış fiyatlarının olduğu listeyi alabiliyor musunuz?
5. Tanımlamış olduğunuz veznede muhasebe hesabını belirtip , muhasebede kasa hesabına tanımasını otomatik olarak sağlayabiliyor musunuz?
6. Vezneden doktor ücret takibi yapılabiliyor mu?
7. Hasta tanımlarken bütün branşlarda gerekli olabilecek bilgileri örneğin ; özgeçmişi , soy geçmişi , alerjileri , kan grubu v.b. kaydedebilme olanağı var mı?

Poliklinik

1. Poliklinikte doktorların veya doktor hostes yada sekreterlerinin kullanabileceğişekilde düzenlenmiş Poliklinik Menüsü var mı?
2. Polikliniklere özel kod verip gruplayabiliyor musunuz?
3. Polikliniğe başvuran hastalara veznede bakabilme olanağına sahip misiniz?
4. Tıbbi detayların , örneğin ; Çocuk Polikliniğinde , çocuğun aşılarının , baş çevresi , boyu , kilosu gibi pediatrik gelişiminin takibi ve grafik çıktısının takibi olanağı var mı?
5. Dahiliye , iç hastalıkları polikliniğinde hastanın ateşi , nabzı , tansiyonu , baş-boyun , solunum sistemi , kalp , batın ve diğer sistemlerin takibi var mı?
6. KBB Polikliniğinde , T.M. Sol , T.M. Sağ , Rineskopi Antepior , Boğaz , Larenks ve Paranojel Hassasiyetin takibi imkanı var mı?
7. Kadın-Doğum Polikliniğinde , Menarş , Siklus , Jinekolojik ve Obstetrik USG bilgilerinin takibi imkanı var mı?
8. Göz Polikliniğinde , Camlı veya Camsız sağ ve sol göz için görme derecesi , Maddox Çubuğu , Maddox Kanadı v.b. , Amblyoskop , Skiaskopi , Ortoptik Tedavi bilgilerinin takibi ollanağı var mı?
9. Poliklinikte bilgi tipini belirtip , doktorla ilgili muayene menüsünde o poliklinikle ilgili detaylı bilginin gelmesi sağlanabiliyor mu?
10. Poliklinik işlemlerini otomatik olarak muhasebe programındaki gelir hesabına aktarabiliyor musunuz? Poliklinik tanımlarken depo kodunu belirtip , poliklinikte kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeleri belirtmiş olduğunuz poliklinik deposundan düşebiliyor musunuz? Her poliklinikte kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin takibini yapabiliyor musunuz?

Servis

1. Servisteki takip için hemşire veya tıbbi sekreterlerin kullanabileceği menülerin bulunduğu Servis Menüsü mevcut mu?
2. Hastane bünyesinde bulunan servisleri istediğinizşekilde tanımlayabiliyor musunuz?
3. Servislere özel kod verip , gruplamasını yapabiliyor musunuz?
4. Serviste muhasebe hesabı belirtip , entegrasyon vasıtasıyla muhasebedeki gelir hesaplarına otomatik olarak kaydetme işlemi yapabiliyor musunuz?
5. Servis tanımlarken depo belirtip , serviste kullanılan ilaç ve tıbbi malzemenin belirtilen servis deposundan otomatik olarak düşülmesi sağlanıyor mu?
6. Hizmet fiyatlarını % veya miktar olarak ayarlayabilme imkanına sahip misiniz?
7. Hizmetlere üç farklı fiyat ve bir de TTB fiyatı olmak üzere dört farklı fiyat tanımlaması yaparak , bu fiyatlara KDV dahil olup olmadığını belirtebiliyor musunuz?
8. Tek bir hizmet bazında örneğin; serum takma hizmetinin gelirine iki tarih aralığında bakılabiliyor mu?
9. Hizmetlerde paketşeklinde tanımlama olanağı ve bu paket halinde çağırma olanağı var mı?

Ameliyathane

1. Ameliyatları belirlenen bir kodlama standartına göre tanımlayabiliyor musunuz?
2. Ameliyatları tiplerine göre belirleyebiliyor musunuz?
3. Hastane bünyesinde bulunan ameliyathane veya ameliyathanedeki masaların tanımlamasını istediğiniz biçimde yapıp , özel kodlar vererek bunları gruplayabiliyor musunuz?
4. Ameliyathanenin depo kodunu belirtip , ameliyat esnasında kullanılan bütün malzemelerin ameliyathane deposundan düşülmesini sağlayabiliyor musunuz?
5. Ameliyatı gerçekleştiren ekibi tanımlayabiliyor musunuz?
6. Ameliyat notu , ameliyat seyri , anestezi , endikasyon , postop tanı gibi ameliyatla ilgili bilgileri tanımlayabiliyor musunuz?
7. Ameliyattan belli bir süre geçtikten sonra da bu bilgilere tekrar bakabiliyor musunuz?

Doktor Ücret Raporu

1. Doktor ücret raporunu detaylı birşekilde alabiliyor musunuz?

Yatan Hasta Föyü

2. Acil’e gelip hasta adına düzenlenen , fakat daha sonra servise yatırılan hastanın Acil’de yapılan masrafları yatan hasta hesap föyüne aktarılabiliyor mu?
3. Poliklinikte yapılan işlemleri , hastanın servise yatırılması durumunda yatan hasta föyüne aktarabiliyor musunuz?
4. Yatan hasta föyünü detaylı birşekilde alabiliyor musunuz?

Laboratuar

1. Laboratuarların takip yapabilmesi , test tanımlayabilmesi , sonuçlarını görebilmesi v.b.işlemleri yapabileceği Laboratuar Menüsü mevcut mu?
2. Tek bir laboratuar test bazında örneğin; tam idrar tahlili testinin gelirine iki tarih aralığında bakılabiliyor mu?
3. Laboratuarda esnekşekilde test tanımlama olanağı var mı ?
4. Laboratuar testinde check-up ve benzerişekilde grup test tanımlama olanağı var mı?
5. Laboratuar sonuç çıktısı ayarlanabilir yapıda mıdır?
6. Laboratuar işlemlerini muhasebede gelir hesaplarına aktarabiliyor musunuz? Muhasebe ile entegre birşekilde çalışması sağlanabiliyor mu?
7. Laboratuar testi tanımlarken , birden fazla fiyat , örneğin ; biri TTB fiyatı olmak üzere farklı fiyat uygulanabiliyor mu? Programda , bu fiyatlara KDV dahil olup olmadığını belirtebiliyor musunuz?
8. Laboratuar test dökümünü seçerek alabiliyor musunuz?

Anlaşmalı kurumlar

1. Anlaşmalı kurumları belli bir kod vererek tanımlayabiliyor musunuz?
2. Özel kod vererek anlaşmalı kurumları gruplayabiliyor musunuz?
3. Anlaşmalı kurumlar bazında fiyat tanımlaması ve uygulaması yapılabiliyor mu?
4. Anlaşmalı kurumları tanımlarken , cari hesapla bağlantısını yapıp , Ticari Set’teki cari hesaplarla bağlantı sağlayabiliyor musunuz?