Genel SağlıkHABERLER

AKCİĞER KANSERİNDE YENİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ

Akciğer kanseri, İngiltere’de meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür. Ülke genelinde bütün ölümlerin 20’de 1’inden sorumlu olan bu kanser türünün tedavisi için yeni yöntemler geliştiriliyor.

İngiltere’nin Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmeliyet Enstitüsü (NICE), son onay kararları kapsamında, küçük hücreli olmayan nonskuamöz(adenokarsinomu veya büyük hücreli karsinom özelliği gösteren) akciğer kanseri* olan hastalar için ilk seçenek tedavi olarak sisplatinle birlikte yeni kemoterapi ilacı pemetreksed (Alimta) kullanımını içeren önerilerini yayınladı. Kurumun, söz konusu hastalık için pemetreksed ve sisplatinin kullanımı ile ilgili Nihai Kılavuzu, son onay kararından sonra Eylül 2009’da yayınlaması bekleniyor.

NICE’ın son onay kararı, İngiltere’deki nonskuamöz NSCLC hastalarının ilk seçenek tedavi olarak bu ilaç kombinasyonundan devlet desteğiyle yararlanacağı anlamına geliyor.

Lilly, birçok hasta ve hasta yakınını rahatlatacak NICE Son Onay Kararı’ndan büyük bir memnuniyet duyduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Nasıl bir etkisi olacak?

Pemetreksed ve sisplatin ile tedavi, nonskuamöz NSCLC hastalarında önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Çünkü bu tedavi tarzının belli hastalarda yaşamı bir yıldan daha fazla uzattığı görülüyor.**

Ayrıca, sisplatinle birlikte kullanılan pemetreksed, nonskuamöz NSCLC hastaları için en yaygın olarak kullanılan tedavi kombinasyonu (gemsitabin ve sisplatin) ile karşılaştırıldığında yüksek bir tolerasyona sahiptir.

İki tedavi kombinasyonunu karşılaştıran klinik çalışmalarda, pemetreksed ve sisplatin alan hastaların kan transferine daha az ihtiyacı olurken nötropeni (beyaz kan hücrelerinin azalmasına yol açan bir bozukluk) görülme sıklığının daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca hastaların sadece yarısında saç dökülmesi görülmüştür.

Christie NHS Vakfı Medikal Onkoloji Profesörü Nick Thatcher, “Bu karar gerçekten önemlidir ve İngiltere’deki akciğer kanseri hastaları ve erişim için kampanya sürdüren doktorlar için mükemmel bir karardır” diyerek konu hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu, NICE’ın histolojik tanıyı dahil ettiği ilk Son Onay Kararı’dır. Bir tümör biyopsisinin mikroskopik analizi olan histolojik tanı, tam olarak hangi NSCLC tipinin varolduğunu belirler.*** Böylece tedavilerin daha hedefli ve daha etkili olmasını sağlar. “Hastaların bu şekilde ‘hedeflenmesi’, NICE açısından, pemetreksed ve sisplatinin, adenokarsinom veya büyük hücreli karsinom tanısı onaylanmış olan hastalarda, klinik ve maliyet yararlılığı yüksek bir tedavi olduğunu onaylamasına yardımcı olmuştur. NICE’ın bu isabetli kararı neticesinde hastaların İngiltere genelinde bu ilaca eşit derecede erişimini sağlamak için hepimiz çok çalışmalıyız.”

Nasıl uygulanıyor?

Pemetreksed ve sisplatin, üç haftada bir damara zerk (infusion) şeklinde uygulanıyor. Bazı diğer tedavilerle karşılaştırıldığında, hastaneye geliş ve ilaç uygulama sıklığını azaltması açısından ek yarar sağlıyor.

Konuyla ilgili tam Son Onay Kararı belgeleri NICE web sitesinde www.nice.org.uk yer alıyor. Lokal olarak ilerlemiş veya metastatik nonskuamöz NSCLC’nin ilk seçenek tedavisi için pemetreksed ve sisplatinin kullanılması ile ilgili Son Kılavuz’un ise Eylül 2009’da çıkması bekleniyor. Bu kılavuz da çıkar çıkmaz NICE web sitesinde yer alacak.

Dipnotlar

*Akciğer kanseri küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan tip olarak 2’ye ayrılmakta. %85 oranında küçük hücreli olmayan tip görülmekte. Bu grubun içinde de skuamöz hücreli, adenokarsinom ve büyük hücreli doku tipleri bulunmakta. Nonskuamöz dendiğinde adenokarsinom ve büyük hücreli tip kastedilmektedir. Lokal olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC) olup, nonskuamöz doku tipindeki hastalarda önerilmektedir.

**Adenokarsinom olan hastalarda

***NSCLC’nin üç tipi içinde pemetreksedin iki tipte daha etkili olduğu gösterilmiştir (adenokarsinom ve büyük hücreli karsinom =nonskuamöz NSCLC). Bu iki tip NSCLC, bütün NSCLC vakalarının yaklaşık olarak %55’ini temsil etmektedir.