ADOLESAN ÇAĞINDA GENÇLERE ANLAYIŞ GÖSTERİN

Konya İl Sağlık Müdürü Eşref Okunakol, yaptığı açıklamada, “adolesan” çağının gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıyan 12-20 yaş arası dönemi kapsadığını söyledi. Çocukluktan gençliğe geçişte bireylerin, gelecekleri için belirleyici olacak önemli değişimler yaşadığına dikkati çeken Okunakol, bu dönemin aileler tarafından iyi bilinmesinin çocukların sağlıklı gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Fiziksel, psikolojik ve cinsel gelişimin yaşandığı adolesen çağında ailelere önemli görevler düştüğünü anlatan Konya İl Sağlık Müdürü Eşref Okunakol, şunları kaydetti: “Bu dönemde gençler duygusal yönden hassas oldukları için uyumsuz davranışlar sergileyebilirler. Kendilerine verilen hakları az bulan gençler olaylar karşısında aşırı tepki vererek aileleri ile sorun yaşabilirler. Ergen kimliğinin oturmaya başlayacağı bu dönemde gençlerin yaşayacağı endişe, korku ve suçluluk duyguları ailelerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Ebeveynler bu çağda gençlere anlayış göstermeli ve onları dinleyerek anlamaya çalışmalıdır.”

Adolesan çağının, gençlerin cinsel gelişimi tanıması ve bu konuda yaşayacakları yersiz, korku ve endişelerin yok edilmesi ile olası problemlerinin erken tanı ve tedavisine başlanması açısından büyük öneme sahip olduğun anlatan Okunakol, “Gençlerin kendi cinselliklerini huzurlu ve sorumluluk sahibi bir şekilde yaşamaları için ergenlik çağından itibaren gereken eğitim ve hizmeti alabilmesine özen gösterilmelidir” dedi.

Okunakol, ailelelerin, çocuklarının ruhsal sorunları ile başa çıkmada yetersiz kalmaları durumunda, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Merkezi bünyesinde kurulan Adolesan Danışma Merkezi’ne başvurmasını istedi.