Genel SağlıkHABERLER

ACİL HASTAYA SORGUSUZ MÜDAHALE

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye’de, 668’i Sağlık Bakanlığı’na ait toplam bin 193 hastane bulunduğunu bildirdi.

Akdağ, Bakanlığına ait, 2004 yatırım programında yer alan 195 hastanenin proje-etüt ve inşaat işlerinin de devam ettiğini ifade etti. Akdağ, acil servislerine başvuran hastaların sosyal güvence aranmadan tıbbi müdahalenin hemen yapılması konusunda özel ve kamuya ait tüm hastanelerinin uyarıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Sağlık hizmetlerinin sunumunda Türkiye’de 196 bin 526 kadro yatak sayısı ile bin 193 adet hastane bulunduğunu kaydeden Akdağ, bu hastanelerden 668’inin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olduğunu, bu sayının, 91 bin 202 kadro yatak sayısı ile ülke dağılımında tüm hastanelerin yüzde 50.4’ünü teşkil ettiğini anlattı. Hastanelerin 267’sinin özel, 121’nin SSK, 50’sinin üniversite, 45’inin Milli Savunma Bakanlığı, 42’sinin de “diğer” hastaneler olduğunu bildiren Akdağ, bakanlığına ait, 2004 yatırım programında yer alan 195 hastanenin proje-etüt ve inşaat işlerinin de devam ettiğini ifade etti.

SAĞLIK OCAKLARININ DAĞILIMI

Türkiye genelinde 30 Haziran 2004 itibarıyla 6 bin 9 sağlık ocağının faal olduğunu da bildiren Akdağ, sağlık ocağı planlamasının valilikler tarafından yapıldığına işaret ederek, şimdilik sayısı yeterli olmakla birlikte, sağlık ocaklarının ülke genelindeki dağılımının dengeli olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. İhtiyaç belirlenmesi halinde yeni sağlık tesisi yapılacağını kaydeden Akdağ, Sağlık Bakanlığı’na tahsisli Hazine taşınmazları ile bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazlardan gerekli görülenlerin satışından elde edilecek gelirle de sağlık kuruluşu yapılacağını anımsattı.

HASTANELERDE REHİN KALINMAYACAK

Akdağ, tedavi giderlerini ödeyemediği gerekçesiyle hastanelerdeki rehin alma olaylarıyla ilgili soruyu yanıtlarken de sağlık kurumlarında hastaların, bebek ve annelerin ya da cenazelerin alıkonulmaması konusunda titizlikle çalışıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda böylesi olaylara kesinlikle izin verilmediğini, hastaların tedavi bedellerinin karşılanmasında tahakkuk ettirilen faturaların, alacağa esas belgeler hükmünde değerlendirilerek tahsilatının yapıldığını anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

“Sağlık hizmetlerinin belirlenen politikalar ile usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak üzere tüm sağlık yöneticilerinin eğitimleri yapılmakta, kurum ve kuruluşlar titizlikle denetlenmektedir. Ayrıca, hastanelerin acil servislerine başvuran hastaların sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın gerekli tıbbi müdahalelerinin hemen yapılması, acil hastalarla ilgili idari ve mali işlemlerin tıbbi işlemleri geciktirmesine kesinlikle mahal verilmemesi konusunda özel ve kamuya ait tüm hastaneler uyarılmıştır.”